לאחר הסרת שכבת פני השטח לא נותר די זמן לחפירת השכבות הקדומות והעמוקות. ובכל זאת נחשפו בשטח מצומצם שרידים ארכיאולוגיים מהתקופות ההלניסטית (שכבות V ,VI), הרומית הקדומה והתיכונה (שכבות III ,IV) והביזנטית (שכבה I; איור 1).
נחשפו רצפות בתים מהתקופות ההלניסטית (לוקוס 249) והרומית הקדומה (לוקוס 247), ללא זיקה לקירות. קיר בנוי היטב (W248; איור 2) מהתקופה הרומית התיכונה חתך את הרצפות הקדומות והיה ככל הנראה חלק ממבנה מגורים. הקרמיקה משכבת החורבן תוארכה לתקופה ההלניסטית ויש להשוותה לממצאים משטחי חפירה אחרים, כדי לבדוק אם אירע הרס כללי של האתר על ידי אויב.