חצר המערה נחצבה בסלע (לוקוס 3, 2.5 × 2.5 מ') והשתמרו ממנה רק הדופן הצפונית והחזית. בחזית (1.5-1.1 מ' גובה) נחצב פתח הכניסה למערה המעוטר במסגרת מדורגת (לוקוס 8, 0.5 מ' רוחב, 0.68 מ' גובה).

בשטח המחצבה ניתן להבחין במדרון בן שלוש מדרגות שנתגלו מתחת למילוי אדמה חקלאית ואבנים קטנות. המדרגה העליונה נחצבה מצפון למערה (לוקוס 2, 2.7 × 2.5 מ'). האמצעית (לוקוס 4, 5 × 2 מ', 0.5 מ' גובה) חותכת את חצר המערה בחלקה הצפוני-מערבי. במרכז חצר המערה נתגלו שתי תעלות חציבה (לוקוס 5, 1.15 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב, 0.21 מ' עומק ולוקוס 6, 1.9 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב, 0.18 מ' עומק).

המדרגה התחתונה (לוקוס 7, 6.0 × 0.5-1.5 מ', 0.75 מ' גובה) ממערב ומחוץ לשטח החצר.

במילויי העפר נתגלו שברי קנקנים מהתקופה הביזנטית.