נמצאו כמאה אתרים, מהם ראויים לציון:
4 – נ"צ — רי"ח 18871/64377; רי"י 13871/14377;  בקטע של אמת מים, פזורת חרסים ואבני פסיפס מן התקופה הביזנטית.
7 – נ"צ — רי"ח 18464/63556; רי"י 13464/13556; פזורת  צפופה של חרסים מן התקופה הביזנטית על פני שטח רחב.
15-14 – נ"צ — רי"ח 18333/62940; רי"י 13333/12940; שרידי אתר בית יוצר מן התקופה הביזנטית הכוללים פזורת צפופה של חרסים, סיגים ואבנים.
16 – נ"צ — רי"ח 18318/62818; רי"י 13318/12818; בקצה ח' אל-תינה, פזורת צפופה של חרסים מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
19 – נ"צ — רי"ח 18305/62761; רי"י 13305/12761; אתר פרהיסטורי מן התקופה הפליאוליתית התחתונה ובו פזורת צפופה של כלי צור על גבעה מתונה.
26-24 – נ"צ — רי"ח 17807-58/61810-74; רי"י 12807-58/11810-74; בשולי תל גשרון; אבנים פזורות על פני הקרקע  וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.
29 – נ"צ — רי"ח 17629/61469; רי"י 12629/11469; פזורת של חרסים מן התקופות הרומית, הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
41-39 – נ"צ — רי"ח 17669-99/60793-878; רי"י 12669-99/10793-878; בראש גבעה, פזורת של חרסים ואבני פסיפס מן התקופה הביזנטית.
46-45 – נ"צ — רי"ח 17734-49/60061-88; רי"י 12734-49/10061-88; חורבת סוף – פזורת צפופה של חרסים מן התקופה הביזנטית, אבני פסיפס לבנות גדולות ואבני בנייה.
51-48 – נ"צ — רי"ח 17322-47/58835-88; רי"י 12322-47/08835-88 בתחום חורבת מארבים, פזורת חרסים  מן התקופה הביזנטית ובור חצוב בסלע (אתר 50).
63-58 – נ"צ — רי"ח 17326-423/58000-32; רי"י 12326-423/08000-32; ריכוז של בורות מים, גלי אבנים וחרסים מן התקופה הביזנטית.
69-64 – נ"צ — רי"ח 16825-78/57994-8015; רי"י 11825-78/07994-8015; מרכז חורבה (באר הלמות) הכוללת שרידי מבנים, שרידי קירות, בור מים חצוב, באר בנויה ופזורת צפופה של חרסים, בעיקר מן התקופה הביזנטית.
74-70 – נ"צ — רי"ח 16131-217/57450-507; רי"י 11131-217/07450-507; חורבת חשיף – נסקרו שרידי בית קברות, שני בורות מים חצובים עם פתחים עגולים, מעט כלי צור ופזורת צפופה של חרסים מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
78 – נ"צ — רי"ח 15611/56938; רי"י 10611/06938; ריכוז צפוף של כלי צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית.
79-80 – נ"צ — רי"ח 17759-80/06918-57; רי"י 12759-80/06918-57; שרידי בית חווה, קירות וחרסים מן התקופה הביזנטית.
93 – נ"צ — רי"ח 20252/55085; רי"י 15252/05085; בתחום חורבה רחבה, נסקרו אבני בנייה וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.