נחפרו 12 בורות טבעיים במגוון גדלים בסלע הכורכר; בשלושה מהם (AC) נתגלו עצמות אדם שנקברו מחדש על ידי משרד הדתות. בבור A (1.8 X 2.5 מ') נתגלו שני נקברים בוגרים, שגילם על פי שחיקת השיניים 20–30, ו-40–50 שנים. חלק מעצמות אחד הנקברים היו בארטיקולציה (איור 1), אך מרבית העצמות היו פזורות. בתוך הקבר נתגלו פך ופכית מתקופת הב"ק 1 ולצד הנקבר הונחו מנחות קבורה: חרוזי אבן, חרוז עצם, חרוז קרניאול, סכין ברונזה וסיכת ברונזה (איור 2). בבורות B (1.8 X 2.5 מ') ו- C(0.8 X 1.8 מ') נתגלו עצמות אחדות מפוזרות של אדם בוגר אחד בכל בור, שלא ניתן היה לקבוע את גילם ואת מינם. בור C נפגע מקיר תמך בן זמננו. בשאר הבורות לא נתגלה ממצא ארכיאולוגי. על סמך הממצאים דומה כי הקברים נמצאים בגבולו הצפוני של בית קברות מתקופת הברונזה הקדומה שנחפר על ידי אק"מ ון דן ברינק וא' בראון (ר' חדשות ארכיאולוגיות 117).