החפירה נערכה ממזרח לחורבה, באזור של מסלע בזלת וגיר. נחשף חלק מבית קברות מהתקופה העות'מאנית (איור 3; טבלה 1), שהקברים בו נחצבו בסלע גיר רך בציר כללי מזרח–מערב. אחדים מהקברים דופנו באבנים. הקברים נמצאו מכוסים בלוחות בזלת, שהוקצעו גס, ובאבני בניין מבזלת ששימשו לוחות כיסוי בשימוש משני. פני כל הנקברים פנו דרומה, רגליהם הונחו במזרח וראשם במערב, כנהוג בקבורה מוסלמית; פרט לנקבר אחד (L115) שפניו פנו צפונה. בבית הקברות נראו גם קבוצות של קברים בסטייה קלה בכיוון, וכן קברים שאבני הכיסוי שלהם נשדדו, כנראה לכיסוי קברים מאוחרים שחתכו קברים קדומים מהם. כן נמצאו עצמות אחדות מחוץ לקברים.
 
טבלה 1. תיאור הקברים והממצא בהם
מס'
קבר
השתמרות העצמות
גיל (שנים)
מין
מידות (מ')
תיאור/ממצא
101
לא נמצאו
-
-
0.50 × 1.00
נראה שבקבר לא נערכה קבורה או שהנקבר הוא פעוט שעצמותיו התפוררו
103
מתפוררות
8–9
-
0.40 × 1.20
-
104
מתפוררות
-
-
0.50 × 1.60
-
105
גרועה
5–10
נקבה
0.35 × 0.70
התגלה מטבע כסף מחורר ליד האוזן, כנראה עגיל (B1003; ר"ע 168151; איור 4)
106
בינונית
בוגר
-
0.70 × 2.10
-
107
טובה
בוגר
-
0.85 × 1.70
איור 5
108
גרועה
בוגר
-
0.80 × 2.10
-
109
גרועה
בוגר
-
0.65 × 1.90
-
110
מעולה
20–30
נקבה
0.80 × 1.85
התגלו שלושה צמידי ברזל על זרוע שמאל (B1009 ,B1008); מטבע כסף מחורר — עגיל על אוזן שמאל (B1006; ר"ע 168150; איורים 6, 7); מטבע כסף מחורר — עגיל על אוזן ימין (B1007; ר"ע 168149); מטבע כסף מחורר ליד הצוואר, כנראה תליון (B1010; ר"ע 168152)
111
גרועה
בוגר
-
0.80 × 1.60
-
112
לא נמצאו
-
-
0.40 × 0.90
בור רדוד וקטן; אם היו בו עצמות הן התפוררו לחלוטין
113
בינונית
18–30
נקבה
0.60 × 1.35
רגלי הנקברת קופלו מכיוון שהבור היה קצר מדי
114
מתפוררות
-
-
0.30 × 1.25
השתמרה רק אבן כיסוי אחת מעל הגולגולת
115
מעולה
בוגר
-
1.00 × 1.80
הקבר דופן באבנים; לא השתמרו לוחות כיסוי; הנקבר הונח מקופל, ראשו במערב, רגליו במזרח והגוף והראש פונים לצפון
116
מתפוררות
תינוק או עובר
-
0.50 × 0.80
קבר של תינוק בן יומו או עובר; נמצאו רק פירורי עצמות
117
טובה
8–10
-
0.50 × 1.50
-
118
טובה מאוד
בוגר
-
0.50 × 1.80
 
השתמרה רק אבן הכיסוי שמעל הגולגולת
119
בינונית
18–25
-
0.70 × 1.80
צמיד ברזל על זרוע שמאל (B1004)
120
טובה
בוגר
-
0.50 × 1.40
צמיד מתכת (B1005)

 

התכשיטים שנתגלו בקברים 105 ו-110 זוהו כמטבעות כסף מנוקבים. המטבעות מתוארכים לתקופה העות'מאנית הקדומה (המאה הט"ז לסה"נ). כל המטבעות מטיפוס אחד, האקסה (akçe) — מטבע כסף קטן השוקל פחות מחצי גרם. האקסה שימש מטבע כסף עיקרי של הסולטנים העות'מאניים במאה הט"ז לסה"נ. שלושה מן המטבעות זוהו כמטבעות של סלים הב' (1566–1574 לסה"נ).
 
הפרטים שנקברו בבית הקברות היו חלק מאוכלוסייה הטרוגנית. היו בהם בני כל הגילאים מעולל ועד זקן. המגוון מעיד על בית קברות רגיל, שפעל לאורך זמן. קברים מאוחרים חתכו קברים מוקדמים להם, ובחלק מהקברים נשדדו כל אבני הכיסוי, פרט ללוח שכיסה את הראש. הנקבר בקבר 115, שראשו פונה צפונה, יוצא דופן. לא התגלה ממצא קרמי שיש בו כדי לתארך את הקברים; על פני השטח התגלה ממצא קרמי שהתגלגל מראש הגבעה, אך אי אפשר לקשור בינו לבין הקברים. עם זאת, ממצא התכשיטים מהקברים מתארך את הקברים למאה הט"ז לסה"נ לכל המוקדם. היעדר הרישום 'cem.' על המפה הבריטית משנות העשרים של המאה הכ' (איור 2) מעיד על כך שבית הקברות חדל לשמש לכל המאוחר בזמן מלחמת העולם הראשונה. מכאן שבית הקברות היה פעיל מסוף התקופה הממלוכית ועד לתקופה העות'מאנית, ויצא משימוש לפני מלחמת העולם הראשונה (המאות הט"ז–הי"ט לסה"נ). מסקנה זו מתיישבת עם ממצאי החפירה הסמוכה (הרטל 2008), שבה תוארכה ראשיתו של הכפר לשלהי התקופה הממלוכית או לתחילת התקופה העות'מאנית הקדומה (המאות הט"ז–הי"ז לסה"נ).