נפתחו עשרה ריבועי חפירה (A1A10; מידות 5×5 מ'; איור 1). בחתך העומק זוהו שתי שכבות סדימנטולוגיות עיקריות: קרקע חרסיתית (גרומוסול) בצבע חום-כהה שעוביה המרבי נמצא בדרום (0.2–1.5 מ' עובי), ושבה אבני גיר מזוות, מעט חרסים שחוקים, ופריטי צור מותזים בצפיפות נמוכה; ומתחתיה שכבת סחף קולוביאלית (מעל 3 מ' עובי) המכילה אבני גיר במגוון גדלים, ללא ממצא ארכיאולוגי.

נמצאו 2161 פריטי צור, מהם 1616 פריטים (79.4%) הם פסולות נלוות – גושים ושבבים, ו-445 פריטים מותזים (20.6%). הנתזים הם רוב במכלול המותז, וכוללים 214 נתזים רגילים (48.1%) ו-17 נתזי לבלואה (3.8%). כן נמצאו פריטים ראשוניים שקליפה מכסה על חצי מפני השטח שלהם (13.9%), פסולות גרעין (11.7%), כלים (8.3%), גרעינים (7.9%), להבים (4%) וסכינים בעלי גב טבעי (2.2%).
בין הגרעינים שלושה גרעיני לבלואה (איור 5:2) וארבעה גרעיני להבונים פירמידליים (איור 1:2). הכלים השכיחים הם נתזים משובררים, שבהם נתזים שהופקו בטכניקת לבלואה
(10 פריטים; איור 4:2). כמו כן נמצאו להבים משובררים (איור 3:2), נקר ומגרד (איור 2:2).
גרעינים ונתזים שהופקו בטכניקת לבלואה (איור 4:2, 5) מייצגים את התקופה הפליאוליתית התיכונה (250–47 אלף שנים לפני זמננו). גרעיני הלהבונים הפרמידליים והמגרד אופייניים לתקופה הפליאוליתית העליונה (47–20 אלף שנים לפני זמננו) או לתקופה האפיפליאוליתית (כ-20–10 אלף שנים לפסה"נ). בחתכי בדיקה שנעשו לאחרונה בקרבת מקום עבור כביש 6 נמצא מיקרולית טרפזי או מלבני – כלי המאפיין את התרבות הכבארית הגיאומטרית, התרבות העיקרית של התקופה האפיפליאולית התיכונה (כ-15–13 אלף שנים לפסה"נ). גרעיני להבונים רבים נמצאו גם בצדו המזרחי של כביש 70, ברום נמוך מעט מזה שבתל קשיש (דרום).
 
החפירה באתר חשפה פריטי צור המזוהים עם שתי תקופות לפחות: הפליאוליתית התיכונה והפליאוליתית העליונה ו/או האפיפליאוליתית. הפריטים לא נמצאו באתרם. המיקום המקורי של האתרים נמצא ככל הנראה על המדרונות המזרחיים של הכרמל. אופי המכלול תומך בתוצאות החפירות הקודמות באזור שהראו כי המדרונות המזרחיים של ההר היו מיושבים ו/או מנוצלים גם בתקופות המאוחרות לתקופה הפליאוליתית התיכונה. המשך החפירות באזור יאפשר לגלות אתרים נוספים, להבין את תהליכי היווצרותם ולקשור אותם לאתרים שכבר תועדו – מידע חיוני לשחזור אורח חיי האדם וניצול הסביבה במהלך התקופות הפרהיסטוריות.