באתר F1 התגלה ספלול חצוב בסלע (קוטר כ-0.3 מ', עומק כ-0.3 מ').

 
באתר F2 התגלה ריכוז של שבעה ספלולים קטנים חצובים בסלע (L131–L125; קוטר 0.1–0.2 מ', עומק כ-0.1 מ'; איור 3).
 
באתר F3 התגלו שלושה ספלולים חצובים בסלע (L104–L102; קוטר 0.2–0.3 מ', עומק 0.1–0.2 מ'; איור 3).
 
באתר F4 התגלתה ערמה של אבני גוויל מסוקלות, בינוניות וקטנות (L105; קוטר כ-2 מ', גובה מרבי 0.5 מ'; איורים 3, 4). סביב ערמת האבנים התגלו שלושה ספלולים חצובים בסלע (L124 ,L107 ,L106; קוטר 0.2–0.3 מ', עומק 0.1–0.3 מ').
 
באתר F5 התגלה ריכוז של שבעה ספלולים חצובים בסלע (L114–L108; קוטר 0.1–0.3 מ', עומק כ-5 ס"מ; איורים 3, 5).
 
באתר F6 התגלה ספלול קטן חצוב בסלע (קוטר כ-0.2 מ', עומק כ-5 ס"מ).
 
באתר F7 התגלה מקבץ של שישה ספלולים קטנים חצובים בסלע (קוטר 0.1–0.2 מ', עומק 5–10 ס"מ).
 
באתר F8 התגלה חלל תת-קרקעי סגלגל, כנראה טבעי (רוחב כ-2 מ', גובה מרבי 1.5 מ'; איור 6). מפאת אילוצי בטיחות נחפר רק פתח החלל. בחפירת החלל נתגלו שברי כלי חרס ונתזי צור שחוקים כתוצאה מסחף.
 
באתר F9 התגלה ספלול חצוב בסלע (קוטר כ-0.4 מ', עומק כ-0.3 מ'; איור 7). במרכז קרקעית הספלול נחצבה שקערורית.
 
בחפירה התגלו ספלולים רבים, ערמה של אבנים מסוקלות וחלל תת-קרקעי. קיימות במחקר פרשנויות רבות לשימוש בספלולים, ובהן אגירת מי גשמים, כתישת דגנים, ייצור שמן זית וכריית גושי צור לסיתות כלים. לדעתי הפרשנות הסבירה ביותר היא כתישה של מוצרי מזון מן הצומח. נראה כי שטח החפירה היה חלק מן העורף החקלאי של חורבת חרובה, וכי הממצאים היו קשורים לפעילות חקלאית שהתקיימה במקום. בסביבה התגלו בעבר שרידים רבים הקשורים לפעילות חקלאית.