בחפירה הנוכחית נחפרו ארבעה חצאי ריבועים ונחשפו שרידי מבנים ומתקנים המתוארכים לתקופה הממלוכית (איור 2).

בחלק הדרומי- מזרחי של החפירה השתמרה חלקית רצפת אבן (L103; איור 3) שהונחה על מילוי אדמה (L111); המשכה דרומה-מזרחה, אל מחוץ לשטח החפירה. מצפון-מזרח לרצפה נחשפו אבני בנייה פזורות – אולי שרידי קיר שתחם את הרצפה. לאחר שהוסרו חלק מן האבנים נחשף מתקן (L110), ובמילוי שסתם אותו נמצאו ספטולה (כלי לאיפור) עשויה ברונזה (איור 1:4) ואנקול ברזל מחובר לטבעת ברזל (איור 2:4). מצפון-מזרח למתקן 110 נחשף מתקן נוסף (L108; איור 5) ששימושו אינו ברור, תחום בין שרידי הבנייה שמצפון-מזרח לרצפה 103, ובין קיר (W1), הבנוי אבנים גדולות על נדבך של אבני גוויל קטנות, והשתמר לגובה נדבך אחד. חלקו הצפוני של קיר 1 לא שרד (איור 6). בחתך הצפוני-מערבי של ריבוע 2 נמצאה רצפת טיח (איור 7). מצפון-מזרח לקיר 1 נחשף קיר נוסף שמתארו עגול, בנוי אבנים מוחלקות בגודל בינוני, שהונחו על צדן. מקטע הקיר שהשתמר – חצי מעגל נראה כי הוא תחם מתקן עגול (L104; איור 8), ששימושו אינו ברור. בפינה הצפונית-מערבית של החפירה נחשפו שרידי קיר דלים (W2). בהצטברות פני השטח
(L109 ;L107–L105 ;L102 ;L100) נאספו כלי חרס המתוארכים לתקופות הממלוכית והעות'מאנית (המאות הי"ג–הי"ח לסה"נ). מן התקופה הממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד) נמצאו קערה עשויה ביד (איור 1:9), סירי בישול עשויים ביד (איור 2:9–4), קנקן מעוטר עשוי ביד ומעוטר בעיטורים גיאומטריים (איור 5:9), קנקן (איור 6:9), פך מטין צהוב-ירקרק עשוי בתבנית (איור 7:9), פך עשוי טין צהוב-ירקרק מעוטר בחריטה (איור 8:9) וארבעה שברי נרות (איור 10). מן התקופה העות'מאנית (המאות הט"ו–הט"ז) נמצאו קנקן (איור 9:9) וקנקן מטיפוס קנקני עזה השחורים (איור 10:9).
  
בחפירה נחשפו שרידי מבנים ומתקנים המתוארכים לתקופה הממלוכית ומעט כלי חרס מן התקופה העות'מאנית. היקפה המצומצם של החפירה אינו מאפשר סרטוט מדויק של תכנית המבנים, וכן לא ברור השימוש שנעשה במתקנים שנחשפו. הכמות הקטנה של כלי החרס מעידה אולי על שולי יישוב. חפירות עתידיות יוכלו לסייע בזיהוי גבולות היישוב הקדום.