נפתחו שני ריבועי חפירה (כ-6 מ"ר; איור 1), המרוחקים כ-2 מ' זה מזה, במקומות שבהם נראו סימני חציבה בסלע הקירטון במהלך חפירת תעלות בדיקה באמצעות כלי מכני.

 
בריבוע הדרומי נראתה נקודת חציבה אחת: שקע מרובע ורדוד (1.8×2.0 מ', 0.13 מ' עומק מרבי), שדופנותיו השתמרו רק מדרום וממערב; בחלקו הצפוני משטח הסלע נמוך בכ-0.2 מ', ואילו במזרחו ניתן לראות את המגרעת בסלע שנחצבה לצורך ניתוק האבנים מן הסלע. אין בסימני החציבה כדי להעיד על גודל האבנים שהופקו במקום או על מספרן.
 
בריבוע החפירה הצפוני זוהו שתי נקודות חציבה. בחלקו הצפוני של הריבוע ישנה חציבה רדודה (2.0×2.5 מ', 0.18 מ' עומק), שבה נחצבו אבנים רבועות אחדות (0.2×0.3×0.3 מ' בממוצע). בחלקו הדרומי של הריבוע נותרו מדרגות עם סימני ניתוק של ארבע אבנים מוארכות (0.3×0.3×1.8 מ' לכל היותר), אך על פי עומק המחצבה נראה כי נחצבו בה אבנים נוספות.