נחפרו שלושה ריבועים: C2 ,B2 ,A3 (איור 2), ממערב לבית מן המאה הי"ט.


ריבוע A3. נחשף מתקן אגירה (L117; איור 3) חצוב בחלקו בסלע הטבעי ובחלקו בנוי אבני שדה. בצדו הדרומי נחשף משטח עבודה (0.3 מ' עומק) שבמרכזו שתי חציבות: מלבנית, ששימשה אולי לאגירה יבשה; ועגולה, שבתחתיתה חצובה גומת איגום, ונראה כי שימשה לאגירת נוזלים. צדו הצפוני של המתקן בנוי אבני שדה, שהשלימו את הפרשי הגבהים של הסלע הטבעי ואיחדו את גובה המתקן. בפירוק המתקן נחשף שבר קנקן עזה מן התקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ; איור 6:4).
ריבוע B2. נחשפו שרידי מבנים (איור 5). בחלקו הדרומי של הריבוע נחשף קטע קיר (W303), שכיוונו צפון–דרום, הבנוי אבני שדה ואבני גזית. ייתכן שאבני הגזית הן בשימוש משני. מצדו המערבי של הקיר שרדו כשבעה נדבכים בנויים על הסלע הטבעי. בהצטברות לצד הקירנחשפו חרסים מן התקופות הצלבנית והממלוכית, בהם קערת עכו (המאה הי"ג לסה"נ; איור 7:4), קערת סגרפיטו (המאה הי"ד לסה"נ; איור 9:4), קערה צלבנית בדגם מעוינים (המאות הי"ב–הי"ג לסה"נ; איור 10:4), קדרה מזוגגת ירוק (המאה הי"ד לסה"נ; איור 12:4) וקנקן אגירה (המאות הי"ב–הי"ד לסה"נ; איור 13:4). כן נחשפו עצמות בעלי חיים של בקר, עזים וכבשים.   
ממזרח לקיר 303 נחשף טבון L123 (איור 6), שצדו הפנימי מפוחם, הבנוי שני תנורים (0.4 מ' קוטר התנור העליון; 0.6 מ' קוטר התנור התחתון) מדורגים זה מעל זה, עשויים חומר קרמי עבה וגס (8 ס"מ עובי). במילוי מתחת לטבון נחשף פך גיאומטרי ממלוכי (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ; איור 11:4). כן נחשף שבר סכין גדולה עשויה ברזל (איור 7).בדרום-מערב הריבוע נחשפה רצפה צפה (L122; איור 8), שנחתכת בצדה הדרומי ואיננה ניגשת למבנה נוסף. הרצפה בנויה שתי שכבות: שכבה תחתונה (0.05 מ' עובי) המורכבת מחומר מליטה כתוש לבן עם שברי חרסים, ושכבה עליונה (0.05 מ' עובי) המורכבת מחומר מליטה לבן מהודק. במילוי שנחשף תחת הרצפה עם פירוקה נמצאו חרסים, בהם שבר סיגילטה מזרחית (המאה הב' לסה"נ; איור 1:4) ושבר קנקן כרמלי (המאות הא'–הב' לסה"נ; איור 5:4).בצפון הריבוע נחפר קיר שדה (W300), שריד מבנה המשק שנבנה במאה הי"ט.
ריבוע C2. בצדו הדרומי של הריבוע נחשפו שרידי שלושה קירות (W305 ,W304 ,W301) שכיוונם הכללי מזרח–מערב והם בנויים אבני שדה. קיר 301 בנוי שלושה נדבכים על מילוי אדמה. בעומק כ-0.3 מ' מתחת לקיר נחשפה מפולת אבני גזית שלא נחפרה. במילוי זה נחשפו חרסים, בהם סיר בישול (המאה הא' לסה"נ; איור 2:4), פך מהתקופה הרומית (המאה הא' לסה"נ; איור 3:4) וקנקן שק (המאה הא' לסה"נ; איור 4:4).
בחתך הצפוני של הריבוע נחשף בית בד (L129; איורים 9, 10). בצדו המזרחי נחשפו שלוש אבני משקלות כבדות ניצבות זו ליד זו; בחלקן העליון חורים מלבניים. כ-0.5 מ' ממערב לאבנים נחשף מתקן איגום הבנוי אבני גזית וחומר מליטה, שבתחתיתו מיכל איגום מעוגל (0.48 מ' קוטר). המתקן מטויח בטיח לבן-אפרפר ובשברי חרסים מצולעים. נראה כי שימש לכבישה בשיטת קורת העץ ומשקולות, שרווחה בארץ למן התקופה ההלניסטית ועד התקופה הביזנטית.
בחפירה נחשפו שרידים מן התקופות הרומית (המאה הג' לסה"נ), הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ) והממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ). מהתקופה הרומית נחשף שריד רצפה שניזוק עקב שימוש משני בתקופות שאחריו. מהתקופה הביזנטית נחשף מתקן אגירה בשימוש ביתי, ומתקן כבישה שפעל בשיטת קורה ומשקולות. לתקופה הממלוכית שייכים שרידי המבנים והטבון. נראה כי ההתיישבות במאה הי"ט פגעה בשרידים מן התקופות הצלבנית והממלוכית שנבנו על שרידי יישוב מן התקופות הרומית והביזנטית.