פני שטח שהוסרו בכלי מכני הכילו פסולת מודרנית ובעומק 1.6 מ' נחשפו שלוש שורות אבנים מהוקצעות שכיוונן צפון-מזרח–דרום-מערב, ככל הנראה שרידי קבר (איורים 1, 2, קבר 1) שקצהו הצפוני לא נחשף. בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע נמצא שלד (איורים 1, 2, קבר 5) בתנוחתו המקורית, ראשו פונה למזרח. מדרום לו שני קברים בנויים (איורים 1, 2, קברים 2, 3; 1.10×0.55 מ'), אחד מכוסה אבנים ומהשני נותר קו מתאר; נראה שטמונים בהם ילדים. מדרום לקבר 1 נמצא קבר נוסף (איורים 1, 2, קבר 4; 0.7×0.6 מ'). בשטח נמצאו עצמות פזורות וריכוזי אבנים כנראה מקברים שנפגעו.
שברי כלי החרס שנאספו בפני שטח ומהמילוי אינם קשורים לקברים. רובם תוארכו לתקופות הפרסית וההלניסטית ומיעוטם לתקופות הרומית והצלבנית. נמצאו ארבעה מטבעות ברונזה: הלניסטי (המאות הג'-הב' לפסה"נ, ר"ע 119529), מימי אנטיוכוס הג'

(200–187 לפסה"נ; ר"ע 106194), מימי אנטיוכוס הד' מטביעת עכו (175–164 לפסה"נ, 106193) ומטבע יצוק קטן, ככל הנראה מן התקופה הרומית המאוחרת (שלהי המאה ד'–ראשית המאה הה' לסה"נ, ר"ע 119530).
ברחוב בן עמי הסמוך ובמעבר הרכבת התת-קרקעי, כ-15 מ' מצפון לחפירה נמצאו קברי שוחה וקברים בנויים מאבני גוויל או מאבנים מעובדות (הרשאות מס' 4063-A-4410 ,A), דומים לאלו שנחשפו עתה ונראה כי הקברים משתי החפירות שייכים לבית קברות מהתקופה הרומית.