שטח A

בראש גבעה נחשף משטח סלע (20×50 מ') שחצובים בו מתקנים (איור 1). השטח תחום בגדר אבן (כ-0.7 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה השתמרות). המתקנים כוללים גת (לוקוס 100) עם משטח דריכה (2.5×3.0×0.2 מ') ובור איגום (1.0×1.0×0.7 מ'; איורים 1, 2) שמתחתיו נמצא בור מים (1 מ' קוטר, 2.5 מ' עומק). ברצפת בור האיגום נחצב בשלב מאוחר פתח בור המים שהותקן כנראה בשלב מאוחר לגת. בחפירת הגת נמצאו שברי כלי חרס סחופים מהתקופה הביזנטית. ממערב לגת נמצאו שני ספלולים גדולים (לוקוסים 100/1, 100/2, 0.8 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק) ושני ספלולים קטנים (לוקוסים 100/3, 100/4, כ-0.1 מ' קוטר; איורים 1, 3). 
 
שטח B 
במרכז המדרון נמצאה חלקה חקלאית (100×150 מ'), הכוללת טרסות שאחת מהן נחפרה בחלקה (לוקוס 101; כ-30 מ' אורך, 0.5 מ' גובה; איורים 4, 5), בנויה אבנים קטנות. קיר הטרסה ניגש לקיר התוחם את החלקה ובנוי אבנים גדולות יותר. 
בתחתית המדרון נחפר קטע מחצבה (לוקוס 102; 3×5×1 מ'), נחשפו בו תעלות ניתוק (כ-10 ס"מ רוחב) המעידות על חציבת אבני בנייה גדולות (0.4×1.2 מ'). סמוך למחצבה נמצא ספלול חצוב (כ-0.5 מ' קוטר, כ-0.1 מ' עומק) שאליו מוליך חריץ רדוד חצוב בסלע (איורים 6, 7).