המכלול הביזנטי כלל תשתית של קירות מקוטעים שנבנו על אדמה חרסיתית, טבעית מהודקת, בכיוון מזרח–מערב (איורים 1, 2). הקירות יצרו מתחם רבוע, אולי חצר פתוחה

(12×12 מ') שסביבה ניתן לשחזר חדרים ואותרו בה קברים מאוחרים, גם הם בכיוון מזרח–מערב.

חלקו המערבי של המכלול שאורכו 12 מ' כלל את קירות W226 ו-W237 שנמצאו נטויים על צדם, כנראה תוצאה של סחיפת קרקע בשיפולי רכס הכרמל (איור 3). בצפון-מערב השטח נקטע החיבור של קירות W224 ו-W226 בהפרעה מאוחרת של קירות W214 ואולי W215. 
קיר 224 (10 מ' אורך) נקטע בחלקו המזרחי מהפרעה מאוחרת. קיר W228 הדרומי נקטע גם הוא והמשכו מזרחה לא אותר. נראה כי החלק המזרחי של המכלול נהרס בפעולות פיתוח מודרניות.
קיר W266 המקביל לקיר 228 יוצר חדר צר וארוך (לוקוס 269; 1.4 מ' רוחב) שהיה אולי מחסן. מדרום לחדר זה ועד לאזור המזרחי שנפגע, ניתן אולי לשחזר חדר נוסף (לוקוס 220) שנותר ממנו בסיס עמוד. מצפון לקיר 266 וצמוד לקיר 237 נחשף קיר מעוגל
(W267), כנראה חלק ממתקן.
החדר בפינה הדרומית-מערבית של המכלול (לוקוס 222) הוא מחוץ לפינה הדרומית-מערבית של החצר.
 
ממצא כלי החרס מתוארך למאות הה'-הו' לסה"נ. בולטות במיוחד הקערות המיובאות מפוקאיה (איור 11-1:4), מקפריסין (איור 26-12:4) וקערות מטיפוס African Red Slip
(איור 3-1:5). כן נמצאו קערה גלילית מקומית (איור 4:5), קדרה (איור 5:5), מורטריות סוריות (איור 6:5, 7), קדרת בישול וסירי בישול (איור 10-8:5) וקנקנים, בהם קנקן ביזנטי (איור 11:5), קנקנים צפוניים (איור 15-13:5) וקנקן עזה (איור 16:5). מגוון הקערות המיובאות וכמותן מצביעים על מכלול של בית חווה/אחוזה.
העדר טיפוסי מעבר מתארך את המכלול רק עד למאות הה'-הו' לסה"נ טרום שלהי התקופה הביזנטית וראשית האסלאמית הקדומה.
 
שדה קברים. נמצאו עשרה קברי שוחה חפורים בקרקע. כל קבר תחום באבני גוויל קטנות שמעליהן הונחו לוחות הכיסוי. הקברים לא נחפרו ולא נמצא ממצא מתארך.
רוב הקברים נכרו בשטח החצר הפתוחה, בגובה נדבכי היסוד של הקירות. קבר 273 נמצא צפונית לקיר 224 ומחוץ לתחומי החצר (איור 6) ואילו קבר 275 משולב בפן הצפוני של קיר 224 (איור 7) ומעיד אולי כי חלק מהקברים נכרו אחרי שהמכלול הביזנטי יצא משימוש. בחלק מהקברים הונחו אבני בנייה ששימשו לוחות כיסוי בשימוש משני
(איור 8).

ההפרעה המודרנית בקטע המערבי של החפירה שהרסה את חלקו המערבי של קבר 264 שוללת את תיארוך הקברים לעת החדשה.