נחפרו מתקנים חקלאיים הפזורים בדלילות על פני גבעה נמוכה (איור 1).

 
מתקן חצוב בסלע (L101; איור 2). זוהי כנראה גת שחציבתה לא הושלמה (2 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב). נחשפה תעלה חצובה בסלע (8 ס"מ רוחב, 8 ס"מ עומק), דמוית האות ר', כנראה תחילת חציבת משטח דריכה. חלקו המערבי של המתקן, כנראה בור איגום שחציבתו לא הושלמה, כולל חציבה רבועה (1.5 × 1.5 מ', 0.4 מ' עומק) שבתוכה נותר גוש סלע. משטח הסלע שבו חצוב המתקן סדוק לכל אורכו וייתכן שזו הסיבה לכך שחציבת הגת לא הושלמה.
 
קירות תמך של מדרגות עיבוד חקלאיות. נחשפו ארבעה קירות (W104–W102 ,W100). קיר 100 (כ-3 מ' אורך, כ-1.1 מ' רוחב; איור 3) בנוי משתי שורות אבני גוויל (0.4 מ' אורך מרבי) וביניהן מילוי אבנים קטנות; הקיר השתמר לגובה נדבך אחד. קיר 102 (3.6 מ' אורך, 1.6 מ' רוחב; איור 4) בנוי משתי שורות אבנים (0.4 מ' אורך מרבי); הקיר השתמר לגובה נדבך אחד. קיר 103 (11 מ' אורך; איור 5) בנוי משתי שורות אבנים (0.4 מ' אורך מרבי) וביניהן מילוי אבנים קטנות יותר. הקיר השתמר לגובה 1–2 נדבכים; חלקו המערבי השתמר טוב יותר מחלקו המזרחי. קיר 104 (כ-2 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב; איור 6) בנוי משורת אבני גוויל (0.5 מ' אורך מרבי).
 
המתקנים מייצגים כנראה שוליים רחוקים של אחד היישובים הסמוכים, אולי חורבת כלח הנמצאת כ-1 ק"מ מדרום. בין המתקנים נמצאו חרסים סחופים אחדים, שחלקם תוארכו לתקופות ההלניסטית והרומית.