בצפון שטח הסקר, בשולי העמקים הקטנים שבין גבעות הטרשים, תועדו קירות, מכלאות וגדרות (אתרים 13-1). קירות המכלאות נבנו באבני גוויל לגובה של כמטר אחד. על סמך הבנייה וכמות החזזיות על האבנים נראה שהן קדומות. חלק מהגדרות והקירות בני זמננו.
 
במרכז השטח הנסקר, על רכס גבוה, תועדו מכלאות, קירות, דולמנים ושרידי מבנים (אתרים 42-27). חלק מהמכלאות ומשרידי המבנים בני זמננו. המבנים (3×4 מ') נבנו משני פנים של אבני גוויל, והם השתמרו לגובה של כמטר אחד (איור 2). הדולמנים תועדו בחלקו המזרחי של הרכס (אתרים 36-33; איור 3), והם מעניינים בשל מיקומם בצפון הגולן בריחוק משדות הדולמנים של מרכז הגולן.
 
בדרום שטח הסקר, בשולי עמק גדול התחום בשני רכסים, תועדו קירות ומכלאות (אתרים 26-14; איור 4). הם דומים לאלה שתועדו בחלק הצפוני של השטח הנסקר. בחלקו הדרומי-מזרחי של השטח ניכרים שרידי כפר מודרני, כנראה סורי (אתר 20); הם לא נבדקו באופן מלא בשל צמחיה סבוכה. על סמך מעט קרמיקה וכמה ראשי קירות אפשר שכפר זה שכן על שרידי יישוב קדום.