שטח A
חלק מהשטח נפגע בעבר מכלים מכניים.
1. דולמן? במזרח השטח (נצ"מ — רי"ח 25444/76250, רי"י 20444/26250)
2. דולמן? מדרום-מזרח לשטח (נצ"מ — רי"ח 254433/762493, רי"י 204433/262493)
3. מכלאה עם שתי כניסות (נ"צ — רי"ח 254387/762486, רי"י 204387/262486 ורי"ח 254367/762488, רי"י 204367/262488).
4. רוגם הרוס (? נצ"מ — רי"ח 25434/76252, רי"י 20434/26252).
5. דולמן (? נ"צ — רי"ח 254303/762578, רי"י 204303/262578).
6. דולמן/מגדל ממערב לשטח (נ"צ — רי"ח 254174/762707, רי"י 204174/262707).

 

שטח B
השטח נמצא באתר עתיקות חורבת סנונית ובו ממצא קרמי רב ומעט צור המתוארכים ברובם לתקופה הכלקוליתית. חלק מהשטח בנוי ועל רובו כרם זיתים.

 

שטח C
שטח בנוי בתחום חורבת סנונית, יושר בעבר בכלי מכני והונחה עליו אדמה.

 

שטח D
שטח בנוי, יושר בעבר בכלי מכני וכוסה בפסולת רבה.

 

שטח E
שטח בנוי, יושר בעבר בכלי מכני.

 

שטח F
1. מעגל אבן (7 מ' קוטר) בגובה שני נדבכים לא מלאים (נצ"מ — רי"ח 254582/762412, רי"י 204582/262412).
2. מלבן אבן קטן (1.5X 0.8 מ'; נ"צ — רי"ח 254577/762409, רי"י 204577/262409).
3. מעגל אבן לא רגולרי (15.2 מ' צפון–דרום, 14 מ' מזרח–מערב) בגובה שני נדבכים עם מעגל סמוך קטן יותר (נצ"מ — רי"ח 254571/762372, רי"י 204571/262372).
4. ערמת אבנים (נ"צ — רי"ח 254627/762372; רי"י 204627/262372).
5. שני מעגלי אבן (8 ו-12 מ' קוטר) בגובה שני נדבכים; בנקודת החיבור ביניהם ערמת אבנים (נ"צ — רי"ח 254636/762353, רי"י 204636/262353).
6. מעגל אבן (10.5 מ' קוטר) עם משטח אבן במרכזו (2.5 מ' קוטר; נ"צ — רי"ח 254676/762337, רי"י 204676/262337). אל המעגל ניגשים שני קירות אבן נמוכים עשויים אבני גוויל ובהמשכם אולי שרידי דולמנים.
7. ערמת אבנים שבמרכזה משטח אבן (נ"צ — רי"ח 254678/762330, רי"י 204678/262330).
8. מעגל אבן בגובה שני נדבכים (7 מ' קוטר), נחתך בעבודות פיתוח (נצ"מ — רי"ח 25468/76237, רי"י 20468/26237).
9. משטח סלע ומעגל אבן קטן הרוס (נ"צ — רי"ח 254683/762386, רי"י 204683/262386).
10. קיר ארוך בגובה שני נדבכים שכיוונו מזרח–מערב (10 מ' אורך) ומעגל קטן (3 מ' קוטר), נחתכו בעבודות פיתוח (נ"צ — רי"ח 254341-666/762404-26; רי"י 204341-666/262404-26).
11. מעגל אבן (8.3 מ' קוטר; נצ"מ — רי"ח 254694/762455, רי"י 204694/262455).
12. קיר ודולמן (? נ"צ — רי"ח 254745-64/762368-78, רי"י 204745-64/262368-78).
13. מעגל אבן (4 מ' קוטר) ובמרכזו משטח אבן (נצ"מ — רי"ח 254747/762351, רי"י 204747/262351).
14. ערמת אבנים גדולה על סלע האם ומעגל אבן צמוד לה (נצ"מ — רי"ח 254813/762344; רי"י 204813/262344).
15. ערמת אבנים על סלע האם (נ"צ — רי"ח 254796/762396, רי"י 204796/262396).
16. מעגל אבן מוגבה, בנוי לגובה שני נדבכים על סלע האם, דומה למעגלים 1 ו-3 (נ"צ — רי"ח 254809/762424, רי"י 204809/262424).
17. אבן מחוררת, כנראה טבעית (נ"צ — רי"ח 254756/762429, רי"י 204756/262429).
18. מעגל אבן (10 מ' קוטר) ובתוכו מעגל קטן יותר (5 מ' קוטר) צמוד אליו (נצ"מ — רי"ח 254642/762469, רי"י 204642/262469).

 

מרכז שטח F נפגע מכלים מכניים סמוך לסקר, כך שלא ניתן היה לסקור אותו. בחתכי בדיקה ועל פני השטח לא נמצאו עתיקות. מעדות התושבים עולה כי מעגלי האבן שהתגלו בשטח שימשו את תושבי הכפר בשנות ה-50 לרעיית צאן. בחלק הצפוני של האתר נמצאו כמה ערמות אבן וקירות הניגשים אליהם, אולי דולמנים. בחתכי בדיקה לא נמצאו שרידים ללוחות כיסוי או קרמיקה. ברוב הערמות נמצא מילוי מסיבי של אבנים על הסלע. מהות הערמות אינה ברורה, הן אינן ערמות סיקול וכנראה אינן עתיקות. כמה דולמנים נמצאו מחוץ לשטח הסקר מצפון וממזרח.