שטח A (איור 1)
השטח מצפון למטע, גובל ממזרח בדרך צבאית וממערב ומצפון בשיפולי השלוחה שבין נחל יהודיה וחורבת בתרה. נמצאו כ-25 דולמנים בשטח העולה לכיוון השלוחה ממערב וכן ממזרח לדרך הצבאית.

 

שטח B (איור 2)
השטח נמצא בחלקו בתחום חורבת בתרה וגובל מצפון באתר החורבה, מדרום בעיקול דרך צבאית, ממזרח במורד החד לכיוון אפיק נחל דליות וממערב בגדר מטע.
יחידה 1. נמצאו שרידי קירות, שברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית וכן פריטי מבנה ציבור: חוליות עמוד, כותרות ומשקוף, מפוזרים לאורך המדרונות המערבי והדרומי של החורבה. נראה כי חלק קטן של המבנה הנמצא בתחומי חורבת בתרה, סמוך לדרך הצבאית, נפגע בעבר מכלי כבד. בחלק הצפוני של האתר נסקר בעבר בית בד. בחלק המזרחי של השטח נאספו שברי כלי חרס מהתקופות ההלניסטית והרומית.
יחידה 2. ממערב לדרך הצבאית לא נמצאו שרידי קירות או חרסים מלבד דולמן אחד.
יחידה 3. מדרום ליחידה 2 נמצא פיזור חרסים דל, ייתכן גבול האתר או מחוצה לו.

 

שטח C (איור 1)
השטח סמוך לחלקו הצפוני-מערבי של המטע ותחום במערב במדרגה לכיוון אפיק נחל יהודיה. בחלקים שלא נפגעו בעבר מכלים מכניים נמצאו דולמנים.

הממצא הקרמי והארכיטקטוני מחורבת בתרה מעיד על יישוב קדום מהתקופות ההלניסטית-רומית בחלק המזרחי של האתר וייתכן אף בראש הגבעה. היישוב בתקופה הביזנטית היה במרכז האתר ובצפונו עד קו בית הבד.