בצפון-מזרח נחשפו שתי הפינות המערביות של בריכת אגירה (לוקוסים 105, 110; 6 × 6 מ', 1 מ' עובי דפנות, 1.6 מ' עומק; איורים 1, 2). קירות הבריכה נבנו מאבנים קטנות ובינוניות מוחלקות וביניהן חומר מליטה אפור עם אבנים קטנות. הדפנות וקרקעית הבריכה טויחו בטיח אפרפר.
בתוך הבריכה נמצאו שני מפלסי מילוי ובהם שברי כלי חרס. המפלס העליון אפרפר (לוקוס 105) ובו מעט שברים מהתקופה העבאסית: קערה (איור 6:4), ספל (איור 4:7) ונר (איור 18:6). במפלס התחתון הלבנבן (לוקוס 110) נמצאו שברי כלים רבים ערוכים במפלסים הפונים דרומה עם טיח מפורר ביניהם: קערות (איור 2:4, 3, 7, 10), מחבת (איור 1:5), סיר בישול (איור 7:5), קנקן (איור 9:5), פכים (איור 7:6, 9, 10, 21), צפחות (איור 6:7, 7) ומכסים (איור 8:7, 9). נראה כי הבריכה שימשה בשלב מאוחר בור אשפה שלתוכו נזרקו שברי כלים מסביבת האתר. תחילת השימוש בבריכה מתוארך לתקופה העבאסית על סמך קערה (איור 11:4) שנמצאה על גבי השוליים המזרחיים של בריכת האגירה (לוקוס 109).
מדרום לבריכה נחשף משטח לא מפולס ולא חלק עשוי טיח אפור (לוקוס 102) ומעליו נמצאו כלים המתוארכים לתקופה העבאסית: קנקנית (איור 8:6). בין המשטח לדופן הבריכה נמצאה ערמה של חרסית ירקרקה ששימשה כנראה לייצור כלי חרס (לוקוס 106). שבר פך (איור 2:6) שנמצא על גבי ערמת החרסית מתוארך לתקופה העבאסית. מדרום למשטח נחשף חלק מבור ספיגה (לוקוס 107) חפור בחול הטבעי. מעט החרסים שנמצאו סביבו מתוארכים לתקופה העבאסית קנקן/פך (איור 11:5) וקנקנית (איור 11:6).

בריבוע הדרומי נתגלתה רצפת טיח אפרפרה (לוקוס 103) המתוארכת לתקופה העבאסית ועליה קערה (איור 19:4), סיר בישול (איור 5:5) וקנקנית (איור 4:6). גם שברי הכלים שנמצאו מתחת לרצפה (לוקוס 108) מתוארכים לתקופה זו: קערה (איור 13:4) ופך (איור 12:6).
בריבוע שבצפון-מערב השטח נחשפו שלושה מפלסים, זה על גבי זה. המפלס העליון הוא משטח טיח אפרפר לא מפולס שמתארו אובלי, שקוע מעט במרכז, דמוי בור; נמצאו עליו שברי כלים רבים וייתכן שאף הוא שימש בור אשפה: קערות (איור 4:4, 5, 8, 9, 18-14, 20), קנקנים (איור4-2:5, 6, 8, 10, 14-12), פכים (איור 1:6, 3, 13), נרות (איור 17-14:6, 19, 20), ספלים (איור 2:7, 3), צפחת (איור 5:7) וידיות (איור 10:7, 11). כן נמצא שבר טריז מכבשן לצריפת כלי חרס (איור 13:7) המעיד כי הפסולת היא של בית יוצר. המכלול מתוארך לתקופה הפאטימית על סמך הפך באיור 1:6 האופייני לתקופה.
מתחת למשטח (לוקוס 104) נחשפה רצפת טיח (לוקוס 111) שבפינה הדרומית-מזרחית שלה נמצאו שרידים דלים של טבון. מעל הרצפה נתגלו מעט כלים: פך (איור 5:6) וספל (איור 1:7) המתארכים את המכלול לתקופה העבאסית. מתחת לרצפה נתגלתה רצפה נוספת (לוקוס 112) ועליה שרידי טבון (איור 3). נראה כי אלו שני שלבים של אותה שכבה. סביב הטבון נמצאו מעט כלי חרס המתוארכים לתקופה העבאסית: קדרה (איור 1:4), קערה (איור 12:4), פך (איור 6:6) וידית (איור 12:7).