בסקר אותרו ארבעה אתרים (1 40 × 40 מ'; 2 70 × 80 מ'; 3 20 × 30 מ'; 4 70 × 70 מ'), ובהם פזורים חרסים מן התקופות הביזנטית והעות'מאנית. נראה כי מתחת לדיונות החול נמצאים שרידים עתיקים.