מחצבה  A
המחצבה המערבית (17 × 14 מ'; איור 1) בנויה משלוש מחצבות מדרגה, בין שתי המדרגות הצפוניות (לוקסים 110, 112) שטח לא חצוב. למדרגה הצפונית-מערבית (לוקוס 112, 6 × 5 מ') חמש מדרגות, בפינה הצפונית-מערבית אבן שלא נותקה. למדרגה הצפונית-מזרחית (לוקוס 110, 4.5 × 3.5 מ') שש מדרגות ומחצבת המדרגה השלישית נחשפה בדרום-מזרח (לוקוס 106, 4.5 × 4.0 מ') ולה ארבע מדרגות. בין מחצבות המדרגה הצפוניות והדרומית שטח חצוב שעליו סימני חציבה בעזרת חומרי נפץ שהייתה שיטה נפוצה במאות הי"ט-הכ' לסה"נ. ייתכן שהיו במקום חציבות קדומות אך אלו המודרניות מחקו את מתארן.
על רצפת המחצבה נמצאו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית: קערה (איור 1:2).

 

מחצבה B 
המחצבה המרכזית (לוקוסים 104, 108, 12 × 8 מ'; איורים 3, 4) היא מחצבת חצר גדולה, מורכבת מחלל אחד חצוב בהדרגה. בפינה המזרחית גומחה הבולטת לתוך שטח המחצבה שנוצרה מחציבה חלקית של הפינה. שטח המחצבה הולך וצר ממדרגה למדרגה עד לרצפתה (5.5 × 3.5 מ').
ברצפת המחצבה נמצאו שני קרדומי ברזל (איור 5), קנקן מן התקופה הביזנטית (איור 2:2) ושני מטבעות ברונזה זעירים המתוארכים למחצית הראשונה של המאה הו' לסה"נ, אחד שחוק מאוד (ר"ע 80662) והשני הוא נומוס ונדלי שנטבע בקרתגו המתאר תשליב בצד הגב (ר"ע 80661; איורים 6, 7). 

 

מחצבה C
המחצבה הצפונית והקטנה ביותר (לוקוס 102, 7.0 × 4.2 מ'), מורכבת מארבע מדרגות. שורות האבנים השנייה עד הרביעית נחצבו רק בחלק הדרומי-מזרחי של המחצבה, כך ששטח העבודה קטן ככל שמעמיקים בחציבה (2.4 × 2.3 מ' במדרגה השנייה, 1.9 × 1.0 מ' במדרגה הרביעית). על פי סימני תעלות הניתוק ניתן להעריך שמהמחצבה הוצאו יותר ממאה אבנים (0.65 × 0.35 מ' גודל אבן משוער). סימני הניתוק מעידים כי אבנים רבות שנותקו היו פגומות.