בשטח החפירה (2.5 × 2.1 מ') התגלו שלושה קברי ארגז חצובים בסלע (איור 1). הקברים לא נחפרו אך נראה שהם שייכים לשדה קבורה מן התקופה הביזנטית שנחפר בעבר סמוך לבניין משרד המשפטים, ברחוב צלאח א-דין (חדשות ארכיאולוגיות 113: 115-114).
הקבר הראשון (לוקוס 104) ממשיך מעבר לגבול המערבי של החפירה (יותר מ-1.27 מ' אורך, 0.53 מ' רוחב). נחפר מילוי שהצטבר בארגז החצוב ומעל לשלושת לוחות הקירוי

 (0.48 × 0.36 מ'; 0.54 × 0.44 מ'; 0.64 × 0.47 מ'). הלוח המערבי הונח בחלקו המזרחי על הלוח התיכון והתגלה שבור לאורכו.
הקבר השני (לוקוס 105) התגלה סמוך לגבולה הדרומי של החפירה וממשיך מעבר לה (אורך לא ידוע, 0.58 מ' רוחב). נחפר מילוי הארגז אך לא נמצאו לוחות הקרוי.
הקבר השלישי (לוקוס 106) התגלה סמוך לגבולה הצפוני של החפירה וממשיך מעבר לה (אורך לא ידוע, 0.5 מ' רוחב). נחפר המילוי אך לא נמצאו לוחות הקרוי.