הבור (לוקוס 3) נחצב בחלקו המערבי הגבוה של מחשוף הסלע (כ-2 מ' עומק, כ-0.4 מ' עובי תקרה; איורים 1, 2), פתחו רבוע (לוקוס 1) והוא נאטם באבני גוויל בינוניות וגדולות (איור 3). בחלקו העליון נמצאו מעט חרסים שכללו שברי גוף מהתקופה הרומית.
ממזרח לבור נחצבו שלוש מדרגות שהובילו אל פתחו (לוקוס 2, איור 4). ייתכן שהמדרגות הוביל בשלב קדום למערת קבורה עם פיר ומאוחר יותר הוסבה המערה לבור שהפיר הוא פתחו.