נחשף מתקן עגול – כבשן סיד (איורים 1, 2) שהשתמר במלואו, למעט התקרה שקרסה פנימה. למתקן קיר עגול (6 מ' קוטר חיצוני, 4 מ' קוטר פנימי; W1) בנוי מאבני גוויל ומלט שהשתמר בתשעה נדבכים (5 מ' גובה). בצדו המערבי שני פתחים (0.7 × 1.5 מ' עליון, 0.5 × 0.5 מ' תחתון) הבנויים זה מעל זה (איור 1: חתך 2-2). לדופן הפנימית של הכבשן גוון לבן בוהק משרפת הסיד, למעט הצד המערבי שגונו אדמדם. המתקן הושתת על סלע חצוב (1.5-1.0 מ' גובה) ונתגלה מלא באבני גוויל, שכנראה קרסו מתקרתו. משני צדי הפתח התחתון לתא הבערה נחשפו שני קירות מקבילים (0.55 × 0.80 × 0.30 מ', W2 ו-0.50 × 0.65 × 0.30 מ', W3) שהשתמרו בשני נדבכים. בשכבת המילוי מעל הרצפה ומתחת למפולת אבני הגוויל, נחשפו גושי סיד לבנים רבים, אבנים שרופות ושכבת אפר ופחם שחור, המעידים על היותו של המתקן כבשן סיד (איור 1, חתך 3-3).
לא נמצאו חרסים ולא ממצא אחר שיסייעו לתארך את מועד הקמת הכבשן או משך השימוש בו. כבשנים מסוג זה מוכרים מהתקופות העות'מאנית והמנדט הבריטי ודומה שיש לתארך את הכבשן לתקופות אלו.