נחשפו חמישה קברי ארגז (לוקוסים 105

-101), השייכים לבית קברות מן התקופה הביזאנטית. בית קברות זה הוא חלק מחגורת בתי קברות המקיפים את העיר בתקופה זו. הקברים נכרו באדמת לס בציר כללי מזרח-מערב (1.5-1.2 מ' עומק) ודופנו בלוחות אבן גיר. בכל הקברים התגלה כיסוי של לוחות אבן. צדם המערבי של הקברים רוצף בלוחות אבן, עליהם הונחו ראשי הנקברים. בארבעה מן הקברים (105-102) הונחו הנקברים על גבם וראשם פונה למערב.

 

בקבר 101 (0.85 מ' אורך) נקבר ילד. בקבר 102 (0.9 × 1.7 מ' מחוץ) התגלה נקבר בגיל 12-11 שנה שמינו אינו ברור. כן התגלו טבעת וארבעה חרוזים מברונזה. בשולי לוחות הכיסוי של הקבר עוצבה מגרעת להתאמתם לדופנות הקבר. בקבר 103 (0.50 × 1.45 מ' מידות פנימיות) התגלתה קבורת אשה בגיל 60-40 שנה. כן התגלו שרידי עץ (ארגז?) וסיכת רכיסה מברזל. בקבר 104 (0.45 × 1.90 מ' מחוץ) התגלתה קבורת גבר, צעיר מגיל 50 שנה. בקבר 105 (0.55 × 1.70-1.65 מ') התגלתה קבורת אשה בגיל 60-50 שנה.