בחתך שנעשה על ידי דחפורים נפגע חלקו הצפוני של בור ונחשף חלקו הדרומי (איור 2). הבור חצוב בסלע גיר רך (3.4 מ' גובה) ולו חתך פעמוני ופתח עגול (0.77 מ' קוטר, 1.2 מ' גובה צוואר הבור, 1.8 מ' קוטר בסיס). בתחתית הבור נמצאה שכבת אבנים שניתקו מדופנות הבור ומתחתיה נמצאו שברי כלי חרס רבים מהתקופה ההלניסטית. סירי בישול (איור 6-1:3), קנקנים (איור 7:3, 8). כן נמצאו משקולת נול (איור 9:3), חלקי מחט ברונזה ומטבע מימי אנטיוכוס הג' שנטבע בעכו (198–187 לפסה"נ; ר"ע 106082).
שישה מטרים ממזרח לבור נמצא מתקן חקלאי חצוב שנפגע ברובו מעבודות הדחפורים.