בחודש דצמבר 2004 נערכה חפירת בדיקה בגבעה המצויה בתחום אתר ארכיאולוגי הגמל במצפה רמון (הרשאה מס' 4313-A*; נצ"מ — רי"ח 1803/5016; רי"י 1303/0016), בשטח המיועד לפיתוח שכונה חדשה ובעקבות ממצא מפני השטח שנראה כסיגים. בחפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד השיכון, לא התגלה דבר.