שטח A (נ"צ — רי"ח 184430/611661; רי"י 134430/111661; איור 2)
השטח (15 × 20 מ') בראש שלוחה המשתפלת במתינות לדרום-מערב. על פני מחשוף הסלע נמצאו שבעה מתקנים חצובים ללא כל ממצאים נוספים.
1-A. מתקן אובלי (1.6 × 1.2 מ', 0.05-0.10 מ' עומק) משופע לדרום-מזרח ומתחבר  לבור מעט מלבני הצמוד אליו (1.25 × 0.80 מ', 0.8 מ' עומק).
2-A. מתקן דומה למתקן 1-A אך קטן ועמוק ממנו (1.25 × 0.90 מ', 0.4 מ' עומק), משופע מעט לדרום ומתחבר דרך תעלה (0.45 מ' רוחב) לבור מלבני הצמוד אליו (1.1 × 0.55-0.60 מ', 0.8 מ' עומק).
3-A. שקע טבעי.
4-A. משטח סלע שהוחלק (3.40 × 2.05 מ') בשיפוע למרכז, שם נחצב ספלול רבוע (כ-0.4 מ' אורך צלע, 0.3 מ' עומק). ספלול נוסף (0.2 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק) נחצב כ-0.6 מ' דרומית-מערבית לספלול המרכזי. בשולי המשטח ניתן להבחין חלקית במדרגה חצובה ( 10-5 ס"מ גובה ורוחב) התוחמת את המשטח מצפון וממערב.
5-A. ספלול (0.2 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק).
6-A. ספלול (0.45 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק). 
7-A. ספלול (0.4 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק).

 

שטח B
(נ"צ — רי"ח 184299/612563; רי"י 134299/112563)
השטח, כקילומטר מצפון לשטח A במדרון שאורכו כ-200 מ' ובשיפוע של כ-20% לצפון-מזרח, מתנקז לערוץ קטן. נמצאו שלושה מתקנים.
1-B. ים של בית בד בחצי גובה המדרון (1.8 מ' קוטר, איור 3) שבמרכזו נקב (0.2 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק) ובשוליו הגבהה מסותתת (0.1 מ' עובי) שהשתמרה בחלקה. בסביבת הים נמצאו חמישה שברי כלי חרס מצולעים.
2-B. קיר בן נדבך אחד (0.40-0.25 מ') וברוחב שורה אחת (0.4 מ'), כעשרה מטר ממזרח לים, משתרע לאורך ארבעה מטרים בכיוון צפון–דרום במעלה המדרון. הקיר נבנה כנראה במאה הי"ט-הכ' לסה"נ והוא חלק ממערכת חקלאית ששרידיה נראים בכל שטח היער.
3-B. מתקן אליפטי חצוב (1.2 × 1.0 מ', 6-3 ס"מ עומק; איור 4), 20 מ' מאבן הים לצפון-מזרח, במורד המדרון, שנראה כי שימש לכבישת השמן של בית הבד. מחלקו התחתון יוצאת תעלה קצרה (5 ס"מ אורך) אל בור מלבני (0.95 × 0.20-0.40 מ' רוחב, 0.3 מ' עומק). משתי פינות הבור יוצאות שתי תעלות רדודות (5-3 ס"מ רוחב, 5-2 ס"מ עומק).
בפינתו הצפונית של הבור במפלס תחתיתו התגלה נקב (5 ס"מ קוטר, 10 ס"מ אורך) המסתיים בגובה 0.35 מ' מעל משטח סלע פתוח שעל גביו ניתן היה להניח כלים לאיסוף השמן.
סמוך למתקן התגלה שלא באתרו גלגל אבן (1.2 מ' קוטר) עם חור במרכזו,  ייתכן כי זהו הממל של מפרכת בית הבד.

 

שטח C
(נ"צ — רי"ח 183666/611990; רי"י 133666/111990)
על גבי משטח סלע (10 × 10 מ'), כקילומטר אחד ממערב לשטח A וכ-800 מ' מדרום-מערב לשטח B, סמוך לאתר הפיקניקים של קק"ל, נמצאו מפוזרים שמונה ספלולים גדולים (60-40 ס"מ קוטר, 60-15 ס"מ עומק). סביב שבעה ספלולים (השמיני מופרד מעט) התגלו כ-15 ספלולים קטנים (20-5 ס"מ קוטר, 20-3 ס"מ עומק, אף הם ללא סדר. הספלולים היו מלאים באפר מודרני ללא ממצא ארכיאולוגי.