בחפירה במגרש בטירת יהודה (אל-נבי כפל; 10 × 10 מ'; הרשאה מס' 2998-A*; נ"צ — רי"ח 19340-95/65783-90; רי"י 14340-95/15783-90) נחשף סלע מעוגל (כ-1.5 × 0.5 מ') ונמצאו מעט חרסים זעירים ושחוקים.