החפירה הנוכחית נערכה כ-100 מ' מדרום-מזרח לחפירה הקודמת (איור 1: אתר 2). אזור החפירה הופרע מאוד מפעילות הדחפור ומבורות מאוחרים, שחדרו לתוך שרידי הבנייה. נפתחו שלושה ריבועים ושטח בדיקה נוסף, כ-20 מ' דרומה, שנמצאו בו רק מילויים מעורבים.

נחשפה גת עם פסיפס תעשייתי לבן ובור שיקוע עגול (לוקוס 213 איורים 2, 3) החצובים בסלע. נחפרו רק שולי הגת ולפיכך קשה לתארכה בדיוק. מעל לפסיפס נמצא רובד של מילוי שחור שהונח לאחר שהגת יצאה משימוש (כ-0.2 מ' עובי) ובו קרמיקה נקייה מן התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הט'-הי' לסה"נ). ייתכן כי הגת קשורה לשלב הקדום בקיר (W5) התוחם אותה מצפון-מערב.

לשלב הבנייה הראשון שייך קיר (W4), שהפן המזרחי שלו בנוי בניית גזית יפה. לקיר פינה עם שלב קדום

בקיר 5. קיר 4 מקביל לחציבה בסלע (סומנה כקיר W13) הקשורה לקיר (W11), ונראה כי הם חלק ממבנה גדול (איור 4). בקיר 11 נמצאה כניסה המושתתת על סלע טבעי שהוחלק, בגובה 285.5 מ', המייצג לפיכך את גובה רצפת המבנה. הקירות משלב בנייה זה מושתתים כולם על הסלע ובנויים היטב מאבנים מסותתות. לא נמצאו רצפות נושאות כלים משלב זה. במילוי אל מול חלקו המזרחי התחתון של קיר 4 (לוקוס 209 שאינו חתום), נמצאה מעט מאוד קרמיקה מהתקופה האסלאמית הקדומה.

קיר (W8) נבנה בשלב מאוחר, בזווית מעט שונה מקיר 4 ויצר פינה עם שלב מאוחר של קיר 5 (איור 5), שהושתת חלקית על תוואי הקיר הקודם. קירות שלב זה בנויים היטב אף הם. לשלב המאוחר של קיר 5 מיוחס מילוי של חומר חום שניכר בחתך המערבי של לוקוס 213, מעל למילוי השחור שמעל לגת, אולם לא נמצאה בו קרמיקה מתארכת.

בשלב הבנייה השני מדרום לקירות 11 ו-13 נמצא מכלול קירות גדול

(W9 ,W7 ,W6 ,W3 ,W2 ו-W10) של חדרי מבנה גדול. קיר 6 (איור 6) ניגש לקיר 11, אך אינו משולב בו. גם קירות השלב השני מושתתים על הסלע וכיוונם דומה לכיוון קירות 11, 13. לחדרי המבנה (לוקוסים 205, 211, 212, 214, 215) רצפות לבנות מטיח משולב באבנים (איור 7). הרצפות הונחו ישירות על הסלע, או על מילוי שנועד לפילוס הסלע וכלל שברי אבנים וגיר. במבנה נמצאו עדויות לשני שלבים. בשלב השני המאוחר, נסתם פתח בקיר 10, אולם בשני השלבים לא נמצאו רצפות נושאות מכלולים חתומים.

במילוי מעל לרצפות של השלב המאוחר נמצאו חרסים שרובם מן התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הט'-הי' לסה"נ), מעורבים עם מעט חרסים מאוחרים. על רצפת פינת חדר 205 נמצאה חצי קדרה גדולה הפוכה (איורים 8, 3:11), ככל הנראה מן התקופה האסלאמית הקדומה. על רצפה 214 נמצא שבר מ'בובת' עצם סכמטית מאותה תקופה (איור 8:11). בבדיקה מתחת לרצפה 212, לא נמצא מכלול חתום שיתארך את המבנה, אלא רק שברי גוף אחדים ולא אינדקטיביים שנמצאו בתוך תשתית הרצפה. נראה כי יש לתארך גם שלב זה לתקופה האסלאמית הקדומה.

בשלב הבנייה השלישי נבנו קירות בבנייה דלה וגסה (W14 ,W12 ,W1) וחלק מקיר 3. קיר 12 נבנה מעל קירות 5 ו-8 וללא קשר אליהם. קיר 1 הוא בסיס אומנה רבוע (1 × 1 מ'; איור 9), שכיוונו הכללי כמו קיר 11, אך מפלסו גבוה הרבה יותר; נדבכיו הוסרו על ידי הדחפור, רק שניים מהם שרדו. הבסיס הונח בתוך תעלת יסוד שהיה בה מילוי של אדמה אפורה. קיר 14 נבנה מעל קיר 11 והתבסס עליו חלקית. ממערב לקיר 3 נמצא טבון (לוקוס 206, איור 10) שמפלס ראשו בערך כמפלס הרצפה (286.13 מ'). קירות השלב השלישי שונים מקירות השלבים הקודמים בשימוש במלט אפור ובאבני בנייה קדומות בשימוש משני. לא נמצאה רצפה ברורה משלב זה, אולם ניתן לתארכו לתקופה הממלוכית על סמך חרסים מהטבון וכן על סמך החרסים המאוחרים ביותר מתעלת היסוד של קיר 1. במועד מאוחר יצאו הקירות משימוש, ולתוך המבנים נכרו בורות, חלקם גדולים – נראו בחתכי הריבועים B (לוקוס 210) ו-C (לוקוס 207). נמצא בהם חומר מעורב שרובו מן התקופה הממלוכית.

הממצאים הקדומים הם מן התקופה האסלאמית הקדומה, רובם מרצפות חדרים (לוקוסים 205, 209): קערות מזוגגות מחומר צלהב (BUFF) מטיפוס COMMOM GLAZED (איור 1:11) וקערה עם זיגוג ירוק (איור 2:11). סיר הבישול אופייני לתקופה ועשוי מחומר אדום כהה (איור 4:11). ממשפחת כלי הצלהב נמצאו גם פכים דקי דופן (איור 5:11), שבר מכלי דומה נמצא בלוקוס 209. קנקנים אופיניים לתקופה כוללים קנקן קטן מחומר כתום (איור 6:11) ופיטס גדול בעל שפה זקופה מן הסוג הנפוץ ברמלה ונבי סמואל (איור 11:7).

מן התקופה הצלבנית נמצאו רק חרסים אחדים ללא שיכוב: שבר שחוק מאוד של שפת קערה מטיפוס כלי סט' סימאון מן המאות הי"ב-הי"ג לסה"נ, עם עיטור סגרפיטו וזיגוג צהוב וירקרק (איור 9:11; השוו קיסריה D. Pringle, Levant 17, 1985: Fig. 13:66; לדיון כללי ע' שטרן, קדמוניות 119, 2000: 58).

מן התקופה הממלוכית נמצא חומר רב יחסית, בעיקר בבורות ובמילויים: קערה מזוגגת ירוק עם עיטור סגרפיטו (איור 10:11); קערה עשויה בתבנית ומזוגגת, טיפוס שיוצר בירושלים (איור 11:11), קערה עשויה ביד מטין גס עם קש בעלת עיטור גיאומטרי בפנים (איור 12:11) וקערה עשויה באובניים בעלת דופן עבה ומזווה (איור 13:11).

בפני השטח ובכמה לוקוסים מעורבים נמצאו שרידים מעטים יחסית מן התקופה העות'מאנית: קערת ייבוא איטלקית מהמאה הט"ז לסה"נ – GRAFFITA ARCAICA (איור 1:12), קערה מזוגגת מאוחרת יותר (איור 2:12), קערה עזתית אפורה (איור 3:12), שבר כוס קפה מחומר לבן, כנראה מן המאה הי"ח לסה"נ (איור 4:12), פיית מקטרת טבק מן המאה הי"ז לסה"נ (איור 5:12) וקערה של מקטרת טבק מן המאה הי"ח לסה"נ (איור 6:12). מתקופה זו נמצאו גם שברי חפצי ברזל, רעפים וצמידי זכוכית. חרוז אבן (איור 7:12) ופקק אבן שיש (איור 8:12) נמצאו לא משוכבים. תרמילי רובים וחוטי תיל משקפים את שטחי האימונים של צה"ל באזור במאה הכ' לסה"נ.