נפתח ריבוע (37 מ"ר) ונחשפו בו שרידים דלים של שני קירות טרסה מקבילים

(W4 ,W3), המרוחקים כמטר אחד זה מזה בקצה המערבי של מדרגת סלע קרטון רך (איורים 1, 2).
קיר 3 עשוי שורת אבנים בגודל בינוני (1.5 מ' אורך), נבנה סמוך לקצה המערבי של מדרגת הסלע. הקיר נבנה על גבי הצטברות קרקע טבעית חומה אדמדמה מעורבת בשברים קטנים של אבני גיר. השתמרותו של קיר 4 גרועה, הוא נבנה מאבנים בגודל בינוני, מהוקצעות בגסות וביניהן אבני גוויל קטנות. הקיר שרד לגובה נדבך אחד וכמו קיר 3 נבנה על גבי שכבת הקרקע הטבעית החומה אדמדמה. ממזרח לקיר 3 נמצאה שורת אבנים (W2), כנראה חלק ממיתקן שלא שרד.

נאספו מעט חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית. על גבי משטח הסלע נמצאה פכית תמימה מתקופת הברזל (איור 3).