בריבוע E הצפוני, נחשפו סמוך לפני השטח קטעים של שני קירות ניצבים זה לזה, היוצרים שני חדרים: קיר הנמשך בציר צפון–דרום נחשף לאורך כ-4.5 מ' (0.5 מ' רוחב; W1), וקיר הנמשך בציר מזרח–מערב לאורך כ-1.5 מ' 0.6 מ' רוחב; W2). שני הקירות נבנו מאבני גוויל במגוון גדלים, ללא חומר מליטה, והשתמרו לגובה של נדבך אחד (0.15 מ').

 

בריבוע D נמצא קבר ארגז הבנוי כולו מלוחות מסותתים של אבן כורכר שהשתמר בשלמותו

(T1; כ-2.0 מ' אורך, כ-0.7 מ' רוחב; איור 3). הקבר, שצירו מזרח–מערב, שוקע אל תוך אדמת חמרה שבתוכה נמצאה קרמיקה מן התקופה הביזנטית שכללה מעט שברי קערות (איור 4: 1), סירי בישול (איור 4: 2), מורטריה (איור 4: 3), פיטסים (איור 4: 4), קנקנים מצולעים (איור 4: 5) ופכים (איור 4: 8). דומה לפיכך, שהקבר אשר לא נפתח בחפירה, מאוחר לתקופה זו. כיוונו וצורתו מלמדים אולי, כי הוא שייך לבית קברות מוסלמי בן זמננו.

 

בריבוע C נחשף לאורך 2.75 מ' קיר (0.50 מ' רוחב, 0.15 מ' גובה השתמרות; W3) שצירו מזרח–מערב. שיטת הבנייה שלו ומצב השתמרותו דומים לאלה של שני קטעי הקירות מריבוע E. גם קיר זה נחשף סמוך לפני השטח. דומה שיש לייחס את שלושת קטעי הקירות למבנים של הכפר הערבי יִבְּנָא שהיה במקום עד שנת 1948.

בשפכים של ריבוע C נתגלתה פכית כישור מן התקופה הרומית הקדומה (איור 4: 9).

 

בריבוע B נחשפו שרידים של קבר נוסף: פינה צפונית-מערבית וקטע מקרקעית של קבר ארגז (T2), שנהרס ברובו. הקבר נבנה מלוחות כורכר. אפשר שהקבר היה חלק מבית הקברות מן התקופות הברונזה המאוחרת והברזל 2 שנחשף בחלקו על ידי ר' קלטר (ר' חדשות ארכיאולוגיות 116: 60).

 

בריבוע A נמצא בור אשפה מן התקופה הביזנטית, שכלל שברים רבים של קנקני שק ו'קנקני עזה' (איור 4: 6, 7), וכן מעט סירי בישול וקערות. ממצא זה, וכן בקבוק מן התקופה הרומית ואולי קבר הארגז בריבוע D, מעידים כי חלק מן הכפר הערבי יבנא השתרע גם על גבי בית קברות ובורות אשפה מן התקופה הביזנטית למרגלות התל.