האתר התגלה בתחילת שנת 2017 בחתכי בדיקה שנערכו לקראת הרחבת כביש 38, בכניסה לאזור התעשייה המערבי של בית שמש (איור 1). בחתכים נחשפו שרידי בנייה ומפלסים מהודקים של אבנים, שתוארכו לתקופה הניאוליתית. חתכי הבדיקה הגדירו היטב את גבולות האתר (איור 2) ונראה כי שטחו כ-1.5 דונם. האתר שוכן בשטח מישורי, המשתפע במתינות מזרחה לכיוון נחל ירמות, וכ-0.5 ק"מ ממערב למעיין העיקרי בסביבה – עינות דקלים.
בחפירה נפתחו 36 ריבועים (כ-900 מ"ר; איור 3) ונחשפו שתי שכבות עיקריות ובהן כמה שלבים: הקדומה מתוארכת לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' והמאוחרת לתקופה הניאוליתית הקרמית (התרבות הלודית; יריחו IX). השכבה מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' התגלתה כמעט בכל שטחי החפירה, ואילו השכבה מהתקופה הניאוליתית הקרמית התגלתה בעיקר בחלקו המערבי של השטח הנחפר.
 
התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' (איור 4)
בשכבה זו הובחנו שני מאפיינים עיקריים: מערך אדריכלי ייחודי של מבנים מרובעים ובהם רצפות מטויחות, וקבורות שנמצאו בעיקר מתחת לרצפות הטיח של המבנים. נחשפו חמישה מבנים רבועים (IV), שפינותיהם של רובם פונות לארבע רוחות שמיים, וסביבם כמה מתקנים. מקירות המבנים השתמרו רק היסודות, שנבנו מאבני גוויל ואבנים מהוקצעות בחלקן. רצפות המבנים עשויות טיח לבן (3–15 ס"מ עובי), ובארבעה מחמשת המבנים (IIII, V) הטיח עוטר בצבעים אדום, שחור וצהוב; בשל השתמרותו הירודה של הצבע לא זוהו דגמי עיטור ברורים. הטיח הונח ישירות על הקרקע או על תשתית של אבנים קטנות (3–50 ס"מ עובי), והוא מכסה את כל שטח החדר ואף את תחתית הקירות. בכל הרצפות הובחנו כמה שלבים ותיקונים. הרצפות נחשפו בדרך כלל נקיות מממצא, למעט פריטי צור אחדים. לתוך הרצפות, לרוב בפינות החדר, נחפרו בורות, שברובם נמצאו קבורות. רוב הבורות נחתמו בטיח, ולפני חפירתם הם נראו כשקעים ברצפה. בכמה מבנים נמצאו קבורות שהונחו ישירות על רצפת החדר ולא בבורות, והן שייכות, כנראה, לשלב מאוחר של השימוש במבנים.
 
מבנה I . המבנה כולל חדר מרובע (כ-6.5 × 6.5 מ' מידות חיצוניות; 25 מ"ר שטח הרצפה; איור 5), ובו הובחנו שני שלבים אדריכליים. בשלב הקדום נבנה המבנה, שקירותיו (129W, 210W, 260W ו-386W; כ-6 מ' אורך, 0.6–0.7 מ' רוחב) נבנו משתי שורות של אבנים, ובתווך הונחו לעתים אבנים נוספות; הם השתמרו לגובה נדבך או שניים פרט לקיר 386 שהשתמרותו גרועה. קיר 260 נמשך לכיוון צפון-מזרח, שם הוא משמש כקיר הצפוני-מערבי של מבנה II (258W). במבנה הובחנו שתי רצפות טיח זו מעל זו. הרצפה הקדומה (305L) הונחה על מצע אבנים (כ-0.5 מ' עובי). על רצפה זו הונחה שכבה עבה של אבנים קטנות (כ-0.3 מ' עובי), ומעליה הונחה רצפת הטיח המאוחרת (160L/122L).בשלב זה הוקטן המבנה (כ-5.5 × 5.5 מ'), וקירות 210 ו-260 נבנו מחדש; הקיר הדרומי-מערבי משלב זה לא השתמר, והסימן העיקרי לקיומו הוא הקצה של רצפה 122 המסתיימת במרחק של כ-0.2 מ' מקירות השלב הקדום. על הרצפה נמצאו שרידי צבע בגוונים של אדום ושחור (איור 6) וכן כמה מתקנים. אחד המתקנים (442L) כלל כנראה מוקד, שלצדו במה בנויה ומטויחת ועליה אבן מוארכת בגודל בינוני. קבורה אחת (449L) נמצאה בבור שנחפר לתוך רצפה 122/160 בפינה המזרחית של המבנה.
 
מבנה II נחשף ממזרח למבנה I (איור 5); קיר 258 משותף לשני המבנים, אך לא ניתן בשלב זה להסיק לגבי היחסים הסטרטיגרפיים ביניהם. זהו מבנה רבוע (5 × 5 מ' מידות חיצוניות; 16 מ"ר שטח רצפה), הקטן ממבנה I. קירותיו (257W, 258W, 347W, 348W) נבנו משתי שורות אבנים ומעט אבנים קטנות ביניהן, והם השתמרו לרוב לגובה נדבך אחד בלבד פרט לקיר 258 שהשתמר לגובה שני נדבכים. קיר 257 שופץ בחלקו הצפוני, וייתכן שגם שני הנדבכים בקיר 258 הם תיקון מאוחר. במבנה נמצאו שלוש רצפות טיח זו על גבי זו (284L, 302L, 433L). לרצפה הקדומה ביותר תשתית מסיבית של אבנים קטנות (כ-0.3 מ' עובי). לא נמצאו קבורות במבנה זה.
 
אזור פעילות מצפון למבנים I ו-II. במרחב הפתוח שבין שני המבנים נחשפו שני מתקנים בנויים אבן ומטויחים (454L, 459L; איור 7) ושריד קיר (315W), המעידים על פעילות שנערכה מחוץ למבנים.
 
מבנה III. רוב קירותיו של מבנה III לא השתמרו (איור 8), אך לפי רצפת הטיח שהשתמרה היטב, גם מבנה זה היה רבוע (6.5 × 6.5 מ' מידות חיצוניות; כ-25 מ"ר שטח הרצפה). אף שהמבנה סמוך למבנה II מצפון-מזרח נראה כי הוא נבנה בכיוון שונה מעט מזה של מבנים I ו-II. השתמרו רק קטעים משני קירות (251W, 319W; עד 2 מ' אורך, כ-0.7 מ' רוחב), שנבנו משתי שורות אבנים ובתווך מעט אבנים והשתמרו לגובה נדבך אחד. גם במבנה זה נחשפו כמה שלבים, וזוהו בו לפחות שתי רצפות טיח (365L, 423L), ואולי אף שלוש. צמוד לקצהו הצפוני של המבנה נחשף משטח מטויח שמתארו משולש (320L), שבחלקו המזרחי רצפת טיח (421L); אפשר שהמשטח שימש מעין מבואה למבנה. במבנה התגלו קבורות אחדות מתחת לרצפות ושתי קבורות על גבי הרצפה, ובסך הכול כעשר קבורות. אחת מהקבורות על הרצפה (378L) כוללת שני מבוגרים בתנוחה מכווצת, שפניהם פונות זו אל זו (איור 9).
 
מבנה IV. מבנה זה השתמר רק בחלקו (איור 10), ללא קירות, עקב פגיעה בתקופה הניאוליתית הקרמית (להלן). על פי קטעי רצפות הטיח שהשתמרו נראה כי מתארו היה רבוע או מלבני. במבנה התגלו לפחות שלוש רצפות (356L, 371L, 460L+461L; איור 11). תחת הרצפות ובשולי המבנה התגלו קבורות רבות. בולטת בהן קבורה קבוצתית של כעשרה פרטים, ובהם בוגרים, צעירים, ילדים ותינוקות (426L). ליד אחד הנקברים נמצא ריכוז של חרוזי אבן ועצם, שחלקם היה ככל הנראה חלק מצמיד רגל.
 
מבנה V. זוהו שני שלבי בנייה ברורים (Vb, Va), ובכל שלב כמה רצפות (איור 10). שלב Vb הקדום השתמר טוב יחסית (5 × 5 מ'; איור 12), והוא כולל קירות (468W, 469W, 470W, 472W), שנבנו משתי שורות אבנים ובתווך אבנים נוספות והשתמרו לגובה נדבך אחד עד שניים. בשלב הקדום זוהו לפחות ארבע רצפות טיח זו מעל זה (465L, 474L, 483L, 484L מהעליונה לתחתונה). ברצפה 474 נחשפו בורות (471L ו-475L). ברצפה 483 התגלו שתי בליטות סגלגלות צרות, שעוצבו בטיח האחת מול השנייה לאורך הרצפה ממזרח למערב (איור 13). הבליטה האחת (כ-0.2 × 0.7 מ') יוצאת מהקיר הדרומי-מזרחי של המבנה וניגשת לבור 475, ואילו הבליטה השנייה (כ-0.20 × 0.69 מ') יוצאת מהקיר הצפוני-מערבי וניגשת לבור 471. שימושן של הבליטות אינו ברור. מצפון-מערב לקיר 472, מחוץ למבנה, נחשפה רצפה מלבנית מטויחת (480L), שבדומה למבנה III שימשה אולי מעין מבואה. שתי אבנים תוחמות את המבואה המטויחת ממזרח. נראה כי עם בניית רצפה 474, נבנה עליה קיר שחסם מבואה זו. מתחת לרצפות המבנה משלב Vb התגלתה קבורה (477L).
בשלב Va המאוחר הוקם מבנה בכיוון שונה מעט מזה של השלב הקדום (איור 10). משלב זה השתמרו הקיר המערבי (430W) והמזרחי (446W), ושתי רצפות טיח זו מעל זו (356L המאוחרת, 450L הקדומה). חלקו הצפוני של המבנה משלב זה נפגע בתקופה הניאוליתית הקרמית. שתי קבורות נמצאו מתחת לרצפות המבנה משלב זה, באחת זוהו לפחות שלושה פרטים (464L) והשנייה (467L) על גבי קיר משלב Vb.
 
הקבורות. באתר נמצאו יותר מ-40 קבורות, רובן המכריע מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. כמעט כולן קשורות בבירור לרצפות מטויחות; רובן נחשפו בבורות מתחת לרצפות, ומיעוטן על גבי הרצפה. בחלק מהקבורות נראו בבירור סימנים לפתיחת הטיח וסגירתו לאחר הקבורה. רוב הקבורות הן קבורות ראשוניות בארטיקולציה. רוב הנקברים הונחו בתנוחה מכווצת דמוית עובר, ורק מעטים הונחו בתנוחה אחרת. נקבר אחד נמצא בתנוחת ישיבה על גבי מושב מוגבה מאבן. ברוב הקבורות נמצאו גולגולות הנקברים בשלמותן. ברוב הקבורות נקבר פרט יחיד, למעט שלוש קבורות שבהן זוהו כמה פרטים. בשתי קבורות נמצאו יחד מבוגר וילד או יילוד. בקבורות נמצאו מעט מנחות, ובהן חרוזים, צדפי ים ויבשה, כלי צור ועצמות בעלי חיים.
 
הממצא. הממצא החומרי כולל פריטי צור, גיר מסותת, כלי שחיקה וכתישה, מעט כלי עצם, עצמות בעלי חיים, עצמות אחדות של דגים ושפע של צדפי ים וקונכיות. כן התגלו ממצאים מיוחדים, ובהם שבר של לוח אבן ובו שני שקעים (לוח משחק?) וצלמית אבן אנתרופומורפית.
 
התקופה הניאוליתית הקרמית (איור 14)
השרידים משכבה זו יוחסו לתרבות הלודית (יריחוIX ), והם נחשפו בעיקר בחלקו המערבי של שטח החפירה. השרידים האדריכליים השתמרו בצורה פחות טובה מאשר אלה של התקופה הקדומה. נחשפו בעיקר שני קירות אבן מעוגלים (107W ו-197W), שנבנו משורה פנימית של אבני שדה בינוניות ושורה חיצונית של אבני שדה גדולות, והיו כנראה חלק ממבנים מעוגלים. ייתכן שקיר 107 היה חלק ממבנה מעוגל ברדיוס של 2.7 מ'. סמוך לקיר התגלה קטע רצפה של אדמה כבושה, כנראה רצפת המבנה. על הרצפה התגלה מפלס חיים ובו פערור גדול ולידו מצבור אבנים שמתארו מעוגל — ככל הנראה מוקד (איור 15). מתחת לקיר 107 נמצא קיר נוסף, אך בהעדר רצפות או שכבות הניגשות אליו, שיוכו אינו ברור. צמוד לקיר 197 התגלתה שכבת אבנים (317L), אולי תשתית לרצפה. בדרום-מערב השטח נחשף בדל קיר נוסף (318W), שנבנה מאבנים בינוניות ולבנים והשתמר גרוע. אפשר שהוא היה חלק ממתקן.
שכבה זו מאופיינת במשטחי אבנים מהודקים וצפופים (איור 16), שנבנו לרוב מאבני שדה קטנות ובינוניות, שחלקן מסותתות וחלקן שרופות. חלק ממשטחים אלה כולל חלוקי נחל, שמקורם כנראה בנחל ירמות הזורם דרומית לאתר. חלק מהמשטחים מלבניים, ונראה שלפחות מקצתם נבנו בתוך בורות רדודים שנחפרו בתוך הקרקע. על משטחי האבנים התגלו ממצא קרמי רב, פריטי צור ועצמות בעלי חיים. ייתכן שהיו אלה משטחי עבודה או תשתיות לרצפות של מבנים שקירותיהם נבנו כנראה מלבני בוץ ולא השתמרו. בכמה מקומות בשטח נחשפו לבני בוץ מלבניות שרופות. כמו כן נמצאו כמה בורות שנחפרו בקרקע ומולאו באבנים או באדמה מעורבת באבנים, והיו עשירים בממצא.
בשכבה זו התגלו לפחות שתי קבורות. האחת (406L) נחפרה חלקית והיא קבורה ראשונית של פרט שהונח בתנוחה מכווצת. הקבר היה תחום באבנים, ושבר חרס גדול הונח על גבי הנקבר. הקבורה השנייה (327L) נחשפה על גבי אחד ממשטחי האבנים המהודקים, וגם היא של פרט שהונח בתנוחה מכווצת.
 
הממצא. התגלו בעיקר שברי כלי חרס, כלי צור וכלי אבן, משקולות פלך, שתי צלמיות אופייניות לתקופה וכמות גדולה של עצמות בעלי חיים וקונכיות. הממצא הקרמי (איור 17) אופייני לתרבות הלודית (יריחו IX; Garfinkel 1999). הוא כולל קערות (איור 1:17, 2), קדרות (איור 3:17–6) ופערורים (איור 7:17, 8), שלחלקם ידיות אוזן (איור 9:17) וזיז (איור 10:17). לרוב הכלים בסיסי דיסק (איור 11:17) או בסיסים שטוחים (איור 12:17). חלק מהכלים עוטרו בפסים אדומים וממורקים על רקע בהיר (איור 5:17). משקולות הפלך עשויות משברי חרס בשימוש משני (איור 13:17). מכלול כלי הצור כולל ראשי חץ קטנים מטיפוס חוד פרסה וחוד הרצליה, להבי מגל טרפזיים שעוצבו בשברור לחץ ומעט כלים דו-פניים. מכלול כלי האבן כולל קערות, אבני שחיקה וגרזן עשוי מאבן גיר קשה. כן התגלה פריט ייחודי: לוח מאבן גיר, שעליו נחרת עיטור גיאומטרי. באתר התגלו בור ובו פסולת סיתות של אבני גיר וכן כמה גרעיני גיר באתרם, המלמדים על תעשיית גיר.
 
בשנים אחרונות מתגלים ונחפרים בהרי יהודה, בשוליים המערביים של שדרת ההר ובשפלה הפנימית, אתרים רבים המתוארכים לתקופה הניאוליתית על שלביה השונים. האתרים החדשים, יחד עם אלה הידועים זה מכבר, חושפים מערכת יישובית עשירה מהתקופות הניאוליתית הקדם-קרמית והניאוליתית הקרמית. בין אלה אפשר למנות את אבו גוש (Perrot 1952; Khalaily, Marder and Bankirer 2003), מוצא (חלאילה וורדי 2019; Khalaily et al. 2007), אשתאול (גולני ואחרים 2016), יסודות (Nativ, Iserlis and Paz 2021), נחל ירמות (Khalaily 2011) ותלוליות בטש (קפלן תשי"ט). האתר שנחפר מצטרף לאתרים אלה ותורם למידע הרב המצטבר על התקופות הללו באזור.
האתר שנחשף קטן בשטחו, אך הוא ייחודי בממצאיו ובמאפייניו (ר' גם Gopher et al. 2019). האתר נבדל מאתרי יישוב אחרים מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' בשטחו המצומצם (למשל ביחס ליישוב הסמוך באשתאול; גולני ואחרים 2016), בריכוז הגבוה של הקבורות יחסית לשטח האתר, בקשר ההדוק בין הקבורות למבנים ובמיוחד בהקפדה על צורה אחידה של מבנים ועל צביעת רצפות הטיח. בשל העדר כמעט מוחלט של מפלסי מגורים ומתקנים לשימוש יומיומי, העדר מבנים מקורים והריבוי היחסי של הקבורות, אפשר לשער כי האתר מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' שנחשף בחפירה שימש לקבורה, בדומה להצעת החוקרים לגבי האתר מהתקופה הניאוליתית בכפר החורש (Goring-Morris 2005).
לאתר מהתקופה הניאוליתית הקרמית אופי שונה לחלוטין. אף שהוא היה קטן למדי, העדויות מלמדות כי הוא שימש למגורים. באתר נחשפה בנייה מועטה באבן, ורוב הפעילות נערכה ככל הנראה על גבי משטחי אבנים מחוץ למבנים. ייתכן שחלק ממשטחי אבנים אלה שימשו תשתיות של מבנים מלבני בוץ או מחומרים מתכלים אחרים. ניתן להניח שזהו יישוב נוסף של התרבות הלודית (יריחו IX), ובו התגוררה קבוצה קטנה של אנשים סמוך לאפיק נחל, בדומה לאתר שהתגלה בשכונת נווה ירק בלוד על גדת נחל איילון (Gopher and Blockman 2004).