דרך כפרית. בשטחים A ו-B התגלו שרידים של דרך כפרית מרוצפת. בשטח B נחשפה שכבת אבנים מהודקות בין שתי שורות מקבילות של אבנים (L116 ,L105; כ-22 מ' אורך חשיפה, 1.42.0 מ' רוחב, כולל האבנים התוחמות; איור 3) בתוואי עקלקל בחלקו, בציר צפון-מזרח–דרום-מערב. לאבנים התוחמות מגוון גדלים (כ-0.30.5 מ' רוחב; 0.3 מ' גובה), אחדות עובדו בגסות בצדן החיצון (איורים 4, 5). בשני מקומות לרוחב הדרך נחפרו חתכים (L131 ,L130) לבדיקת התשתית והתברר כי מתחת לאבנים הקטנות לא הייתה שכבת תשתית (איור 6).לא נמצאה עדות לשימוש בסיד או בחומר מליטה אחר בין האבנים. משני עברי השטח המרוצף לא התגלו אבנים.

בממצא שנאסף בין אבני הדרך ולצדי הדרך חרסים מעטים מן התקופה ההלניסטית המאוחרת: קנקני שק (איור 1:7, 2). עיקר הממצא מתוארך לתקופה הרומית המאוחרת: קערות כפר חנניה מטיפוס 1B (איור 3:7) המתוארכות לסוף המאה הב' – אמצע המאה הד' לסה"נ, קערות כפר חנניה מטיפוס 1E (איור 4:7, 5), מאמצע המאה הג' – תחילת המאה הה' לסה"נ, קערה גדולה (איור 7:7) מן התקופה הרומית המאוחרת וקנקן (איור 8:7) מן התקופה הרומית המאוחרת (המאה הג' לסה"נ). כן נמצאה קערה מטיפוס Phocaean Red-Slipped Form 3 המתוארכת למאה הה' לסה"נ (איור 10:7).
עוד נמצא בסיס קערת זכוכית המתוארכת לתקופה הרומית המאוחרת.
בשטח  Aנחשף ריכוז אבנים (L109; כ-7.6 × 2.4–0.9 מ'; איור 8) בתוואי צפון-מערב–דרום-מזרח, של אבני שדה גדולות וקטנות. בדומה לדרך הכפרית משטח B, בנקודות אחדות האבנים הקטנות במרכז ניגשות לאבנים הגדולות בשוליים. בשני צדדיו של ריכוז האבנים התגלה ממצא קרמי דל מאוד מהתקופה הרומית. מפאת דלות הממצא והשרידים המקוטעים לא ניתן לקבוע בוודאות שזהו אכן חלק מהדרך הכפרית.
 
מבנה חקלאי. בשטח C נחשפו שרידי מבנה שלו שני קירות מקוטעים מאוד (W123 ,W122; איור 9), בנויים נדבך אחד של אבני גיר מהוקצעות (0.3–0.4 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה). לקירות ניגשים מפלסי אבנים מהודקות (L134 ,L128). הממצא נפגע מאוד מהחריש המודרני ומבדיקת מחפרון ועם זאת ניתן להעריך שהשרידים הם של מבנה חקלאי שבו לפחות שני קירות וביניהם מפלס אבנים קטנות ששימש משטח עבודה.
כלי חרס שנאספו מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת: קערה גדולה (איור 6:7), קדרה (איור 9:7); ולתקופה הביזנטית (המאה הה' לסה"נ): קערה מטיפוס Phocaean Red-Slipped Form 1 (איור 11:7).
על פני השטח התגלה פריט עשוי אם הפנינה (1.5 × 1.0 ס"מ) שבקצהו חור, ככל הנראה תליון או כפתור (איור 10). לא ניתן לתארך את הפריט.
 
גת. מצפון לשטח A זוהתה גת חצובה, שלא נחפרה, שלה משטח דריכה (3.5 × 4.5 מ'; איור 11) ובור איגום (3.5 × 1.0 מ'). בחלקה המזרחי התגלה ספלול (0.8 מ' עומק), ששימש כנראה בסיס עמוד לעזרה בעבודת הדריכה. בבור האיגום התגלה שקע משני (0.4 מ' עומק). על פי המאפיינים נראה כי הגת היא מטיפוס הגתות התענכיות (גצוב, קובלו-פארן וטפר 2011). ייתכן שהגת הייתה חלק מהעורף החקלאי של היישוב מתקופת הברונזה התיכונה בתל באר טבעון.
 
בחפירה נחשפה דרך כפרית מרוצפת מן התקופה הרומית המאוחרת שהובילה כנראה מהכפר הקדום, שזוהה כערדסקוס, למתקנים חקלאיים ששימשו את הכפר או קישרו אותו לכפרים בסביבתו. דרך כמעט זהה התגלתה בכניסה ליישוב אלוני אבא (אלכסנדר 2008) ונראה שבתקופה הרומית המאוחרת הייתה באזור מערכת דרכים כפריות שהוקמו כנראה על ידי תושבי הכפרים היהודים סביב בית שערים ולא כחלק מעבודות הדרכים האימפריאליות הרשמיות (טפר וטפר 32:2004–38).
הגת החצובה שהתגלתה מעידה על פעילות חקלאית קדומה, ייתכן שהייתה חלק מעורף חקלאי בשולי היישוב שבתל באר טבעון.