גת 1 פשוטה (L107; איורים 3, 4), ולה משטח דריכה מלבני (L108; מידות 3.0 × 3.6 מ') שדופנותיו (0.05–0.10 מ' גובה) שרדו בחלקן. במזרח המשטח נחצב בור לאיסוף פסולת הזגים (L115), ובמרכז הדופן המערבית — ספלול דמוי חרוט (L114). מצפון למשטח הדריכה נמצא בור איגום מלבני (L109; מידות 0.45 × 0.95 מ', 0.6 מ' עומק) שדופנו הצפונית וקרקעיתו לא שרדו. בדופן הצפונית של משטח הדריכה פתח חצוב, שממנו זרם התירוש אל בור האיגום. במערב הגת נחשף בסלע בור טבעי גדול (L110).

 
גת 2 משוכללת (L100; מידות 15 × 25 מ'; איורים 5–7), ולה כמה משטחי דריכה, משטחי עבודה, בורות איגום, בור לקיבוע בורג וספלולים. בחלקה הצפוני-מערבי של הגת נחשף משטח דריכה מלבני (L101) שדופנותיו (0.05–0.10 מ' גובה) שרדו בחלקן ונחצבו בו בור סגלגל לקיבוע בורג (L116; עומק 0.8 מ') ובור לאיסוף פסולת הזגים (L122). בדופן הצפונית-מערבית נחצב ספלול דמוי חבית (L123). מדרום למשטח הדריכה נמצא בור איגום מלבני (L102; עומק 0.6 מ'), שדופנו הדרומית-מזרחית משותפת למשטח דריכה נוסף (103L); משטח זה מלבני ודופנותיו (0.05–0.20 מ' גובה) שרדו בחלקן. במרכז משטח זה נחצב בור לאיסוף פסולת הזגים (L119), וממנו נחצבה תעלה רדודה שהובילה את התירוש לבור איגום מלבני (L104; עומק 0.4 מ'). במרכז בור האיגום נחצב בור שיקוע (L118). מצפון לבור האיגום נחשפו שרידי משטח עבודה (L117), שצפונה לו משטח עבודה נוסף (L105) ששרד רק בחלקו הדרומי-מערבי (L124). כ-4 מ' מדרום-מזרח לבור האיגום נחשף משטח סלע מיושר (L126) ובמרכזו ספלול (L127). כ-3 מ' מדרום-מזרח למשטח הסלע המיושר נחשף בור איגום רבוע (L128; מידות 1.3 × 1.3 מ', 1 מ' עומק) שבקרקעיתו נחצב בור שיקוע (L131) ובפינתו הצפונית-מערבית נחצבו שתי מדרגות (L132). מדרום-מערב לבור האיגום נחשף בור סגלגל רדוד (L106), ששימש אולי למיצוי התירוש. ממזרח לבור האיגום נחשפו שני ספלולים (L121 ,L120).
 
גת 3 פשוטה (L111; איורים 8, 9), ולה משטח דריכה מלבני (L112; מידות 2.3 × 2.7 מ') שדופנותיו (5 ס"מ גובה) שרדו בחלקן. ממשטח הדריכה נחצבה תעלה שהובילה אל בור איגום מלבני (L113; מידות 1.2 × 1.6 מ', 0.9 מ' עומק), שדופנו הצפונית-מזרחית לא שרדה.
 
נמצאו חרסים שחוקים אחדים, המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת או לראשית התקופה הביזנטית (המאות הד'–הה' לסה"נ), ובהם שבר שפה שלסיר בישול שנאסף מבור האיגום של גת 2 (L104; איור 10).
מהחפירה עולה כי האזור שימש לחקלאות ולתעשייה המתמחה בהפקת יין בשלהי התקופה הרומית ובראשית התקופה הביזנטית.