שטח B (איורים 2, 3).נחשפהמערה קרסטית (L26; מידות 1.5 × 3.5 מ', כ-1 מ' גובה), שתקרתה התמוטטה. בתוך המערה נתגלתה הצטברות של אבנים קטנות ועפר ללא ממצא מתארך. צמוד למערה מצפון נחשפהשורה של אבנים גדולות (W5; אורך 3 מ'), כנראה קיר. סמוך למערה (L27) התגלה מטבע ברונזה מימי החשמונאים (134–37 לפסה"נ; ר"ע 112178) וחרסים מהתקופה הרומית הקדומה.

 
שטח C (איורים 4–6). במרחק של כ-10 מ' מצפון-מזרח לשטח B נחשפו שני קירות (W2 ,W1), הניצבים זה לזה ותוחמים שני מרחבים. הם נבנו בחלקם על סלע האם ובחלקם על משטחי סלע חצובים. קיר 1 (16 מ' אורך חשיפה, כ-1 מ' רוחב, כ-2 מ' גובה) נבנה על סלע האם בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב משתי שורות של אבני שדה גדולות ובינוניות וביניהן מילוי עפר ואבנים קטנות; הוא השתמר לגובה של שישה נדבכים. במרכזו של הקיר, בפן הצפוני, נחשפה גומחה קטנה (L29; מידות 0.8 × 1.0 מ', 0.5 מ' גובה). קיר 2 (כ-3.5 מ' אורך חשיפה, כ-0.65 מ' רוחב) צר מקיר 1, והוא נבנה על סלע האם משתי שורות של אבני שדה בינוניות וקטנות. אל הקירות ניגשים שני קטעים של רצפת פסיפס לבן (L17 — כ-1.15 × 1.50 מ'; L25 — כ-0.5 × 1.5 מ'). ממזרח לקיר 2 נתגלו משטחי סלע חצובים (L20), שעליהם הושתתה כנראה רצפה. על שני קטעי רצפת הפסיפס נתגלו שברים של קערות (איור 1:7–4) וקנקנים (איור 5:7, 6) וכן שבר צינור חרס (איור 7:7), המתוארכים לתקופה הביזנטית. מתחת לקטע רצפת פסיפס 17 (L18) נמצא מטבע מימי קונסטנטיוס הב' (351–361 לסה''נ; ר"ע 112175). בשכבת עפר מעל משטח סלע חצוב ממערב לקיר 1 (L24) התגלה מטבע מהסדרות האחרונות שנטבעו בידי המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי (80/79–76 לפסה"נ; ר"ע 112176). ממזרח לקיר 2 התגלתה מינימה ביזנטית מהמאות הד'–הה' לסה"נ (ר"ע 112177), ומעל משטח סלע חצוב מצפון לקיר 1 (L28) התגלתה מינימה ביזנטית נוספת (המאות הד'–הה' לסה"נ; ר"ע 112179). על סמך הממצאים המבנה מתוארך לתקופה הביזנטית (המאות הד'–הה' לסה"נ).