מחצבה (איורים 3, 4).בחלקו הצפוני של שטח החפירה נחשפה מחצבה קטנה (כ-2.0×2.5 מ').

במחצבה השתמרו שלוש אבנים מלבניות גדולות שלא נותקו ממקומן (L68 ,L65 ,L64; כ-0.5×1.8 מ', כ-0.5 מ' גובה מרבי) וארבע תעלות חציבה (L66 ,L61–L63; אורך 2.0–2.5 מ', רוחב כ-0.15 מ', עומק 0.2–0.3 מ'). ממערב למחצבה נחשף מפלס של עפר מהודק ואבנים קטנות מעל סלע האם (L69). במפלס זה התגלו שברי כלי חרס משלהי התקופה ההלניסטית ומהתקופה הרומית הקדומה, ובהם קערות (איור 5: 3, 4), פכים (איור 5: 6, 7, 10) ושבר נר (איור 5: 11).
 
גת (איורים 6, 7).במרחק של כ-15 מ' מדרום למחצבה התגלתה גת חצובה, שמרכיביה הם משטח דריכה (L72; מידות 1.5×2.4 מ') ובור איגום (L73; מידות 0.6×2.0 מ', 0.8 מ' עומק). משטח הדריכה משופע למערב, אל בור האיגום, והוא תחום בדופן סלע זקופה (0.02–0.35 מ' גובה). ממשטח הדריכה מוליכה תעלה טבעית רדודה אל בור האיגום, והיא שימשה להזרמת התירוש (כ-0.5 מ' אורך, כ-0.15 מ' רוחב, כ-0.1 מ' עומק). בתחתית בור האיגום, בקצה הדרומי של הבור, נחצבה גומת שיקוע (L74; מידות 0.30×0.45 מ', כ-0.2 מ' עומק). בבור האיגום נחשף מילוי של עפר, אבנים וחרסים מהתקופה הרומית הקדומה, ובהם קערות (איור 5: 1, 2) ופכים (איור 5: 8, 9).
 
קיר שדה. ממערב למחצבה ולגת נחשף קיר שדה (W7; כ-25 מ' אורך חשיפה, 0.6–0.9 מ' רוחב, 1.5 מ' גובה השתמרות מרבי), שנבנה על מחשוף סלע. אל הקיר ניגשת שכבת עפר, ובה התגלו חרסים, ובהם שבר קערה מהתקופה הביזנטית (איור 5: 5).