ריבוע 1. נתגלה חלק מבור מים (L117; ר' איור 3), מטויח בחלקו הפנימי. רוב הבור נפגע בעבודות תשתית מודרניות.

 
ריבוע 2. לא נתגלו שרידים אדריכליים כלשהם. שטח הריבוע נפגע מאוד מתשתיות מודרניות. בין צינורות החשמל והמים המודרניים נתגלה שבר פך (איור 14:4).
 
ריבוע 3. נחשף חלק מדופן מתקן שרק שלוש אבנים מסותתות שרדו ממנו (W2; אורך 1.1 מ', רוחב 0.3 מ', גובה 0.25 מ'; ר' איור 3). ממערב למתקן נחשף קטע קטן מרצפת טיח לבנה דקה (L118), ומצפונה מתקן עגול (L111; כ-1 מ' קוטר), ככל הנראה בור ספיגה, עשוי יציקה של אבני גוויל קטנות וחומר מליטה אפור. השתמרות השרידים בריבוע גרועה מאוד בשל תשתיות מודרניות. על גבי רצפה 118 נתגלתה פכית תמימה (איור 16:4).
 
ריבוע 4. נחשפה דופן דרומית-מערבית של מתקן (L116; כ-3 מ' קוטר; ר' איור 3). הדופן
(W1) מתעגלת מעט ובנויה אבני גוויל עם מעט חומר מליטה אפור. חלק גדול מאבני המתקן נתגלו במפולת על גבי מפלס החול הטבעי (L115), כנראה בעקבות פגיעה מהתשתיות המודרניות שפגעו גם בריבוע 3. על גבי חלקו העליון של מתקן 116 נתגלו שתי קערות (איור 5:4, 6) ושבר של טריז מכבשן יוצרים (איור 20:4). ברובד העליון של מפלס החול 115 נתגלו שני שברי פכים (איור 12:4, 15).
 
ריבוע 5. נתגלה מתקן מעוגל (L113; כ-0.8 מ' קוטר; ר' איור 3) בנוי אבני גוויל מונחות ללא חומר מליטה. ייעוד המתקן אינו ברור. המתקן הונח בתוך שכבת החול הטבעית של העיר (L103) שנתגלו בה קערה (איור 1:4) ובסיס נר (איור 17:4).
 
בריבועים 6–9 (ר' איור 3). נתגלו רצפות טיח עשויות היטב ותעלת שוד, ונראה לפיכך שהרצפות היו חלק ממבנה מגורים שקירותיו נשדדו.
בריבוע 6 נתגלו שתי רצפות טיח זו מעל זו (L119 ,L112). רצפה 112 עשויה טיח לבנבן (כ-0.5 ס"מ עובי) ועל גביה נתגלו קדרת בישול (איור 7:4), קנקן (איור 9:4) וחוליית צינור חרס (איור 19:4). מתחתיה נחשפה רצפת טיח איכותית (L119; כ-1 ס"מ עובי). על גבי רצפה 119 נתגלה חלק ממתקן מטויח שמוביל אליו צינור עשוי מחוליות חרס, וכן קנקן (איור 11:4) ופך (איור 13:4).
בריבוע 7 נחשפו שתי רצפות טיח זו מעל זו (L120 ,L108). רצפה 108 עשויה טיח דק לבנבן ומעט אבני גוויל קטנות. רצפה 120 שמתחתיה עשויה טיח דק לבנבן. בחלקה המזרחישל רצפה 120 נחשף חלק מבור מים ולצדו חלק ממתקן לא ברור, אולי בסיס לצינור המורכב מחוליות. בממצא מרצפה 108 קערה (איור 3:4) וסיר בישול (איור 8:4), ועל גבי רצפה 120 נתגלו שתי קערות (איור 2:4, 4).
בריבוע 8 נחשפה רצפת טיח עשויה היטב (L104) שבקצה שלה תעלת שוד של קיר ויש להניח שהיא ניגשה אל הקיר השדוד. הרצפה נמשכת מדרום לתעלת השוד (L121) ומשולב בה מתקן עגלגל רדוד (כ-0.35 מ' קוטר פנימי, כ-0.3 מ' עומק) לא מטויח, בנוי מאבני גוויל קטנות ללא חומר מליטה, חפור אל תוך החול הטבעי. פתח המתקן (כ-0.2 מ' קוטר) סתום באבני גוויל וחלקי לוחות שיש. ייעוד המתקן אינו ידוע. על גבי רצפה 104 נתגלו קנקן (איור 10:4) וחולית צינור חרס (איור 18:4).
בריבוע 9 נחשף קטע קטן מרצפת טיח לבנה (L109) שנפגעה בעת הנחת תשתיות מודרניות.
 
החפירה נערכה בשולי העיר הקדומה של רמלה וקשה לקבוע אם שרידי היישוב שהתגלו בה הם חלק מן העיר עצמה או מן הפריפריה שהקיפה את רמלה הקדומה. על כל פנים ניכר שהבנייה של המתקנים ומבני המגורים שנחשפו בחפירה איכותית פחות מן המבנים אשר נחשפו במרכז העיר העתיקה. בחלק הצפוני של החפירה התגלו רק מתקנים ובור מים, ובחלק הדרומי גם עדות למבנה – רצפות טיח ותעלת שוד. השטח שבין החלק הצפוני לחלק הדרומי לא נחפר ברציפות ולפיכך קשה לשחזר את תוכניתו במלואה, ואי אפשר לדעת אם זהו מבנה מגורים ולצדו חצר עם מתקנים או שאלו יחידות נפרדות.