שטח A

בפינה הצפונית-מערבית של החפירה נחשפו קטעים משני קירות ישרים שכיוונם צפון-מערב–דרום-מזרח, והם מקבילים לקווי הגובה (איור 5). הקיר המערבי (W1; כ-3.5 מ' אורך, כ-0.6 מ' רוחב) בנוי משורה אחת של אבני שדה גדולות. הקיר המזרחי (W2; כ-9 מ' אורך, כ-1 מ' רוחב) נחשף מדרום-מזרח לקיר 1 והוא בנוי משתי שורות אבני שדה קטנות ובינוניות. שני הקירות בנויים על גבי משטחי סלע מיושרים. סמוך לקירות נחשפו שרידי רצפות עפר מהודק (L108 ,L106–L104) ואבנים קטנות (L110 ,L109 ,L107).
בממצאים שמעל הרצפות שברי כלי חרס וזכוכית מן התקופות הרומית הקדומה והביזנטית המאוחרת.
 
שטח B
נחשפו שרידים של שני קירות מקביליםבנויים על גבי משטחי סלע מיושרים (איור 6). הקיר המערבי (W4) נחשף לאורך 7.5 מ', ויש בו שני שלבי בנייה. חלקו העליון (כ-0.4 מ' רוחב) בנוי מאבנים קטנות ובינוניות בקו של קיר 1 משטח A והם ככל הנראה חלקים מקיר אחד. חלקו התחתון (כ-0.5 מ' רוחב) קדום, בנוי על גבי סלע האם מאבני שדה גדולות וכיוונו שונה מעט. הקיר המזרחי (W5; כ-4 מ' אורך, כ-0.4 מ' רוחב), בנוי על גבי סלע האם משורה אחת של אבני גוויל. נחשפו כמה רצפות עשויות מעפר מהודק ומגיר כתוש (L121–L118), אך הקשר בינן לבין הקירות אינו ברור. הן משולבות במשטחי סלע ישרים שהשקעים והחריצים שבהם מולאו ורוצפו באבנים קטנות (L125–L122). על הרצפות נמצאו כלי חרס מן המשפחה הדרומית, קנקני אגירה, מגוון כלי שולחן וכן סירי בישול ונרות שמן לתאורה האופייניים לתקופת הברונזה הביניימית. כמו כן נמצאו כלי צור, בהם להבי מגל רבים, אבני שחיקה ומקבות אבן עגולות ומעט עצמות בעלי חיים.
 
שטח C
השטח נמוך במידה ניכרת משטחים A ו-B, ונחשפו בו חלקית קירות ורצפות מכמה תקופות (איור 7). בחלקו המזרחי קיר טרסה מסיבי הבנוי על הסלע מאבנים גדולות (W3; כ-13 מ' אורך, כ-0.9 מ' רוחב). ממערב לו נחשף ראש קיר, בנוי משורה אחת של אבני שדה בינוניות (W7, כ-6 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב).
ממערב לקיר 3 נחשפו שרידי רצפות מאבן ומעפר מהודק (L169 ,L163).
החפירה לא הסתיימה ולא ברור הקשר הסטרטיגרפי בין הרצפות לקירות. מעל הרצפות נתגלו חרסים מהתקופות הברונזה הביניימית והברונזה התיכונה 2, כלי צור וחרפושית מתקופת הברונזה התיכונה 2ג' (איור 8). במילוי עפר שניגש אלקיר 3 נתגלו חרסים מתקופת הברזל 2. מתחתיו התגלו מילויי אבן, ובהם כלי חרס רבים מהתקופות הברונזה התיכונה 2ג' והברונזה המאוחרת 1, 2. ממצאים אלה הגיעו ככל הנראה מקבר שפורק עם בניית הטרסה בתקופת הברזל, ואינם באתרם.
 
בחפירה בשטחים B ו-C נתגלו שרידים של התיישבות מהתקופות הברונזה הביניימית, הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת והברזל 2. נראה כי יישוב זה התפרס גם מצפון ומדרום לשטחים.
בשטח A שבחלקה הצפוני-מערבי של החפירה נתגלו רק קירות שדה מן התקופות הרומית הקדומה והביזנטית המאוחרת. ככל הנראה, לקראת סוף התקופה הביזנטית, לאחר פער יישובי ארוך, הפך האתר לשטח עיבוד חקלאי בגבולה המזרחי של ירושלים וקירות אבן מהתקופות הקדומות פורקו לצורך בניית מדרגת עיבוד חקלאי שחצתה את השטח מצפון לדרום.