פיר הירידה מן הרחוב המרוצף לתעלה. בעת פינוי המפולות באזור זה זוהו שני קירות המקבילים לכותל המערבי של הר הבית; הם מרוחקים 3.7 מ' זה מזה. קטעים מקירות אלה זוהו על ידי המשלחת של מזר ובן-דב. קירות אלה נבנו מנדבכים של אבני גזית בצורות שונות ואבני גוויל וברווחים מעט אבנים קטנות ללא מלט. הקיר המערבי מהשניים התגלה מפורק למדי, שכן הוא נמצא באזור פיר הירידה שחפר וורן; בחתך הצפוני של הפיר ניכרים שרידיו. הקיר המזרחי השתמר היטב. ניכר כי קירות אלה נבנו באבנים בשימוש משני, שפורקו כנראה מקירות של בתי מגורים שהופקעו לצורך פרויקט הרחבת הר הבית בידי המלך הורדוס.

בתחתית הפיר שחפר וורן מתחת לרחוב ישנו חלל מלבני קטן חצוב בסלע, אליו מוליכות ממזרח שתי מדרגות (איור 1). נראה שחלל זה לא שימש כמקווה טהרה מפני שהוא אינו מטוייח, המדרגות צרות למדי והמדרגה התחתונה גבוה למדי מהקרקעית. חלל זה, כמו חללים ומתקנים אחרים סמוכים, היה שייך לבית מגורים ששכן באזור לפני הרחבת הר הבית.
 
המחילה הצפונית של וורן — מפיר הירידה עד לכותל המערבי. וורן חפר מחילה, שתחילתה בפרצה של הפיר בריצוף הרחוב והיא נמשכת למזרח עד לכותל המערבי. לשם חפירת המחילה הוא פרץ פתח בקיר המזרחי מבין שני הקירות המקבילים (כ-0.9 מ' עובי הקיר; להלן ה'קיר המזרחי'), שכן קיר זה נמצא הישר מתחת לאבן השפה המזרחית של הרחוב שמעליו; גם הרחוב וגם הקיר נבנו בציר צפון–דרום. בחתך העפר הצפוני שיושר בחפירה זו ניתן לראות את מבנה הקיר לכל רוחבו ואת מילויי העפר השפוכים בינו לבין הקיר המקביל לו ממערב וכן בינו לבין הכותל המערבי. אין ספק שהכותל המערבי ושני הקירות המקבילים נבנו תחילה, ורק לאחר מכן נשפכו ביניהם מילויי העפר. מילויי העפר מכילים כמות גדולה של שבבי אבן — פסולת סיתות שנותרה מעבודות הסיתות הרבות שנעשו בעת בניית הכותל המערבי. הפן המערבי של ה'קיר המזרחי' נבנה סמוך מאוד (כ-0.1 מ') לקצה המזרחי של אבן הקשת הדרומית התקועה בתוך תעלת הניקוז הגדולה. מאחר שהקיר ניצב ליד האבן הנפולה בשלמותו יש להניח כי תחילה התמוטטה האבן ורק מאוחר יותר נבנה הקיר. נראה כי ה'קיר המזרחי' הוא קיר תמך תת-קרקעי, בדומה לסטילובט, אלא שאבני השפה של הרחוב שמעליו מעולם לא נשאו עמודים והן לא זקוקות לתמיכה תת-קרקעית כה איתנה. בנוסף לכך אבני השפה של הרחוב אינן מונחות ישירות על הקיר התת-קרקעי אלא בגובה של כ-0.3 מ' בערך מעליו.
 
החפירה סמוך לכותל המערבי. בחפירת השטח שבין הכותל המערבי לפן המזרחי של ה'קיר המזרחי' (כ-2.1 מ' רוחב) נחשפו שלושה קירות קצרים (0.7–0.9 מ' רוחבם), היוצאים מה'קיר המזרחי' ובנייתם דומה לבנייתו. הקירות פורקו והעפר שביניהם נחפר עד למפלס הסלע לאורך הכותל המערבי. פני הסלע אינם אחידים, בחלקים הצפוני והדרומי של השטח הסלע מפולס, ואילו במרכז השטח יש שקע שלתוכו הוכנסו שלושה לוחות אבן גדולים לפילוס השטח.
 
המחילה הדרומית של וורן — מתעלת הניקוז הגדולה עד לכותל המערבי. במרחק של כ-10 מ' מדרום למחילה הצפונית חפר וורן מחילה נוספת, שתחילתה בתעלת הניקוז הגדולה והיא נמשכת אל עבר הכותל המערבי תוך שהיא חוצה את ה'קיר המזרחי'. ליד השוליים המזרחיים העליונים של תעלת הניקוז הגדולה התגלה פתח חצוב בסלע. פתח זה מוליך מחדר חצוב מקורה בקמרון אל חלקו העליון של מקווה טוהרה מימי הבית השני. המקווה צמוד אל הפתח ומבטל אותו, משמע הפתח קדום למקווה. הכניסה המקורית אל המקווה הייתה מכיוון מזרח, והשתמרו ממנה שרידים של שתי מדרגות חצובות בסלע. המקווה מולא באבני גוויל בינוניות, ועליהן נבנה המשכו הדרומי של ה'קיר המזרחי'. אפשר לראות את שוליו העליונים של המקווה, שפינותיו מעוגלות, והוא טויח בטיח אפור. בתוך המקווה נראית גם מדרגה עליונה. תקרת המקווה עשויה קמרון שנבנה באבני גזית, ממנו השתמרו בצד המערבי אבנים אחדות, ובהן אבן המוצא של הקמרון. החדר החצוב המקורה בקמרון נמצא ממערב לתעלת הניקוז הגדולה, מול המחילה הדרומית של וורן. מתארו של החדר אינו סדור. בקרקעיתו ובפינותיו ניכרים גושי אבן שחציבתם לא הושלמה. התקרה בחלקו המערבי של החדר היא תקרת סלע שטוחה, המשתפלת למערב, ואילו חלקו המזרחי, עד תעלת הניקוז הגדולה ואף מעליה, קורה בקמרון אבן (איור 2). בחלקו הדרומי השתמר הקמרון בשלמותו, ואילו בחלקו הצפוני הוא נפרץ באבן גדולה, התקועה עדיין בקמרון ומקורה באבני הריצוף של הרחוב העובר מלמעלה. נראה שהיא התמוטטה אל הקמרון כתוצאה מהתמוטטות קשת רובינסון. אבן נוספת, שמקורה ב'קשת רובינסון', התגלתה בתוך החדר והיא מונחת כיום בצד.
 
תעלת הניקוז הגדולה. התעלה חצובה בקטע זה בסלע (1.05 מ' רוחב ויותר), דפנותיה מאונכות וקרקעיתה שטוחה. תקרת התעלה עשויה קמרון מוארך שנבנה מחמש אבנים. היא מתעקלת ומקיפה את הפינה הדרומית-מערבית של הר הבית. וורן תיעד בראש התעלה שתי אבני קשת גדולות תקועות. קמרון זה ניגש אל אבן הקשת הצפונית התקועה בראש התעלה. עוד ניגש הקמרון מצפון אל הקמרון הרחב המקרה את החדר החצוב. נראה על כן כי גם אבני הקשת וגם החדר החצוב כבר היו קיימים בשטח בעת קירוי התעלה בקמרון המוארך. אין ספק גם שאבני הקשת התמוטטו ונתקעו בראש התעלה לפני שהונח ריצוף הרחוב. אם כן אבנים אלה לא התמוטטו בעת התמוטטות קשת רובינסון לאחר חורבן ירושלים בשנת 70 לסה"נ, אלא ככל הנראה בתאונת עבודה בזמן בניית הקשת. החדר החצוב ומקווה הטוהרה שממזרח לו היו חלק מבית מגורים ששכן במקום לפני תחילת מפעל ההרחבה של הר הבית בימי הורדוס.
בהמשך התעלה לדרום היא חוצה בור מים עגול (איור 3). זהו הבור הדרומי ביותר מבין כמה בורות שגילה וורן. קרקעית הבור שטוחה ומשופעת קלות לדרום-מזרח, והיא נמוכה בכמטר אחד מקרקעית התעלה. הזווית בין הדופן המאונכת של בור המים לקרקעיתו ישרה, ובכך הוא שונה מבורות מים מימי הבית השני בהם החיבור בין הדופן לקרקעית הבור מעוגל מאוד. תקרת הבור שטוחה, והיא משתפלת לדרום-מזרח. בתקרה נחצב פתח ומעליו נחצב פיר צר וארוך המגיע עד לפני השטח לצורך דליית מים. ריצוף הרחוב עובר מעל הפיר ומבטל את האפשרות לדלות מים מהבור. הבור כולו טויח בטיח-טין בגוון צהבהב-חום שהשתמר היטב.
בתוך הבור יש גוש סלע גדול, המטויח בחלקו בטיח-טין, ונראה כי זהו חלק מדופן הבור שנפרצה בעת חיבור תעלת הניקוז לבור. ברור אם כן כי בור המים קדום גם לתעלת הניקוז וגם לריצוף הרחוב שמעליו. אמנם אין זיקה סטרטיגרפית בין המקווה הסמוך והחדר החצוב לבין בור המים, אך דומה שהבור קדום להם בהרבה. הטיח-הטין שמדפן את בור המים שולל את האפשרות שהבור הוא בן זמנם. על סמך הטיח נראה כי זמנו של בור המים תקופת הברזל 2.
 
נראה כי אפשר למנות תשעה שלבים בכרונולוגיה היחסית באזור 'קשת רובינסון' מאז שהמלך הורדוס הגה את הרחבת הר הבית. (1) יצירת תוכנית להרחבת הר הבית. (2) פירוק בתי מגורים ששכנו בחלקו התחתון של מדרון הסלע שהשתפל מן העיר העליונה אל ערוץ עמק הטירופויון, כלומר צדו המערבי של העמק. (3) סימון פינות הר הבית ובניית הנדבך הראשון של הכותל המערבי והכותל הדרומי. (4) כתוצאה מהנחת הנדבך הראשון של קירות הפינה הדרומית-מערבית של הר הבית במדרון המערבי של העמק הטירופויון נחסם הערוץ ונוצרה בוודאי בחורף הראשון שלולית גדולה מהצטברות מי גשמים שלא יכלו לזרום דרומה בעמק. (5) חציבת תעלת ניקוז רחבה העוקפת את פינת הר הבית בעיקול רחב. בשלב זה התעלה לא הייתה מקורה בקמרון האבן המוארך. מי הגשמים זרמו בתעלת הניקוז והמשיכו לדרום בערוץ הפתוח לעבר בריכת השילוח. (6) תחילת הבנייה של 'קשת רובינסון'. דומה שבשלב זה ארעה תאונה וחלקים מן הקשת התמוטטו. שתי אבני קשת נתקעו בראש התעלה ונראה שהוחלט לא להשקיע מאמץ בהוצאתן. (7) נבנתה רשת של קירות איתנים וביניהם מילויי עפר. נבנה ה'קיר המזרחי' סמוך מאוד לפינה הצפונית של תעלת הניקוז ובה אבני הקשת הנפולות. (8) הושלמה בניית הקשת.
(9) יושר ופולס השטח שלאורך הכותל המערבי, ובו נבנו רחוב מרוצף וחנויות.