שטח A

נחפרו ארבעה חצאי ריבועים (A4–A1) בעקבות בדיקת חתכים, ונחשפו שתי שכבות
(II ,I).
שכבה I. בריבוע A1 נחשף קיר (W11; אורך חשיפה 2.5 מ', לפחות 2.6 מ' רוחב; איורים 2, 3), שכיוונו מזרח–מערב לערך. הפן הדרומי של הקיר נבנה מאבני שדה; הפן הצפוני לא נחשף. הקיר הושתת על הסלע והשתמר לגובה שני נדבכים. הקיר נבנה לתוך שכבה II וחתך אותה, ועל כן מאוחר לה. את הקיר כיסתה אדמת מילוי חרסיתית שהכילה כמות גדולה של נתזי צור וחרסים שחוקים, שתוארכו לתקופה הרומית.
בריבוע A2 נחשף קיר (W10; אורך חשיפה 5 מ', רוחב 2.2 מ'; איור 4) שכיוונו מזרח–מערב לערך, במקביל למדרון מתון. הקיר נבנה מאבני שדה שסודרו בשתי שורות שביניהן מילוי שהכיל אבנים קטנות, מעט אדמה, נתזי צור רבים, וחרסים שחוקים רבים שתוארכו לתקופה הרומית. הקיר הושתת על הסלע והשתמר לגובה שישה נדבכים. ייתכן שהפן הדרומי של הקיר התמוטט לדרום. מדרום לקיר נראה קו אבנים נוסף שייתכן שהיה שייך לקיר קדום, אך אי-אפשר היה לקבוע זאת בוודאות.
בריבוע A3 נחשף קיר (W13; אורך חשיפה 2.5 מ', רוחב 2.3 מ'; איור 5) הניצב למדרון מתון. הקיר נבנה בדומה לקיר 10, מאבני שדה שסודרו בשתי שורות שביניהן מילוי. גם מדרום לקיר 13 נראה קו אבנים שייתכן שהיה שייך לקיר קדום.
בריבוע A4 נחשפה שכבת מילוי (0.5 מ' עובי) שהונחה על הסלע ושהכילה שברי צור רבים, פריטים מותזים וגרעינים שרובם חסרי צורה.
שכבה II. נחשף מילוי (0.6 מ' עובי) שכלל כמות גדולה של שברי צור, פריטים מותזים וגרעינים שרובם חסרי צורה מוגדרת. בריבועים A2 ו-A3 נמצאו חרסים רומיים רבים.
 
שטח B
נחפרו שני תת-שטחים בהקף של ריבוע אחד (B1) בדרום וארבעה ריבועים (B2) בצפון.
שכבה I. בריבוע B1 נחשף קיר (W10B; אורך חשיפה 5.5 מ'; איורים 6, 7) שכיוונו צפון–דרום ושהשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר נבנה משורת אבני שדה והושתת על שכבת מילוי (שכבה II). את הקיר כיסתה אדמה חרסיתית שהכילה כמות גדולה של נתזי צור וחרסים שחוקים שתוארכו לתקופות הרומית והביזנטית.
בתת-שטח B2 נחשפו שני קירות מקבילים (W12B ,W11B; איורים 8, 9) שכיוונם צפון–דרום והם מרוחקים 3.5 מ' זה מזה. קיר 11B (אורך חשיפה 10.5 מ', רוחב 2.9–3.2 מ') הושתת על הסלע והשתמר לגובה ארבעה נדבכים. הקיר נבנה מאבני שדה שסודרו בשתי שורות מקבילות, וביניהן מילוי שהכיל אבנים קטנות, מעט אדמה, כמות גדולה של נתזי צור, והרבה חרסים שחוקים, שתוארכו לתקופות הרומית והביזנטית. קיר 12B (אורך 13 מ', רוחב 2.9–3.2 מ'), הדומה לקיר 11B, הושתת על הסלע והשתמר לגובה חמישה נדבכים.
בין הקירות נמצאה שכבת מילוי מפולסת (L109 ,L103) שהכילה כמות גדולה של אבנים קטנות, נתזי צור וחרסי שדה שחוקים המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית, וכן חרס אחד שתוארך לתקופה העבאסית.
שכבה II. על הסלע נחשף מילוי (0.5 מ' עובי) שהכיל חרסים שתוארכו לתקופה הרומית, כמות גדולה של שברי צור, פריטים מותזים וגרעינים שרובם חסרי צורה מוגדרת. בשטח B2 נמצא מחשוף סלע שייתכן ששימש מחצבה לכריית הצור.
 
שטח C
נפתח שטח (4×6 מ'; איורים 10, 11) ונחשפו שני קירות (W105 ,W104) שכיוונם מזרח–מערב. הקיר הדרומי (W104; אורך 3.5 מ', רוחב 0.52 מ'), שאינו ישר, נבנה ברישול מאבני צור בינוניות וקטנות. הקיר הצפוני (W105; אורך 6.2 מ', רוחב 0.8 מ'), שראשו נראה בבירור על פני השטח, נבנה בצורה לא אחידה, מאבני גוויל גדולות מגיר ומבזלת; נראה שפורק בחלקו בשלב מאוחר.
שני הקירות שנחשפו הם קירות תוחמים של דרך. נחפר מילוי הדרך, שהיה מורכב מקרקע ובה כמות גדולה של אבני שדה קטנות ובינוניות, וממצא כלי חרס שתוארך לתקופה הרומית. בעומק של כ-0.7 מ' נחשף הסלע.
 
הממצאים
בשכבה II נמצאו שברי קערות (איור 1:12, 2), סירי בישול (איור 3:12, 4) וקנקנים (איור 5:12–8) שתוארכו לתקופת הרומית הקדומה. בשטחים A ו-B נמצאו בתשתית הדרך גם שברי צור, נתזי צור וגרעינים שחוקים (לא צוירו). מעט הפריטים המסותתים שנמצאו היו גם הם שחוקים, וככל הנראה שייכים לשלב המאוחר של התקופה הכלקוליתית.
 
בכל שטחי החפירה נחשפו שני קירות מקבילים שביניהם מילוי שהכיל בעיקר אבנים קטנות, חרסים המתוארכים לתקופה הרומית ופריטי צור. חלק מהקירות (למשל קיר 11B) נחשפו לאורך רב. לא נמצאו קירות הניצבים לקירות המקבילים שנחשפו, ומכאן שאינם שרידי מבנים; כמו כן, לא נמצאו סביבם שרידי בנייה. האפשרות שאלו הם קירות טרסה נפסלה עקב אופיו המישורי של השטח. מסתבר שאלו הם שרידי דרך.
ייתכן שקטעי הדרך שנחשפו בשטח A מתעקלים ומתחברים לאלה שנחשפו בשטח B ושייכים לדרך אחת. קטע הדרך שנחשף בשטח C וניצב לקטעים האחרים הוא חלק מדרך צדדית שהתחברה לדרך הראשית. מיקום שטחי החפירה על תוואי דרך עות'מאנית המופיעה במפת ה-PEF מובילה למסקנה כי אלו הם שרידי דרך עות'מאנית אחת, שחיברה את רמות מנשה עם עמק יזרעאל, וככל הנראה המשיכה צפונה. החרסים הרומיים שנמצאו במילוי הם כנראה של כלים ששימשו את בוני הדרך.