נפתחו שלושה ריבועים (איור 2).

בריבוע 1 (10 מ' מדרום לריבוע 2, לא מופיע באיור 2) נעשה חתך בקיר טרסה ובגל אבנים שמתארו מלבני. חפירת גל האבנים העלתה כי זוהי ערמת סיקול. בגל האבנים ובחתך הטרסה נמצאו מעט חרסים מהתקופה הרומית, בהם שברי גוף של קנקנים וכלי בישול, שאינם מאפשרים תיארוך ממוקד יותר בתקופה הרומית. הטרסה (איור 3) בנויה שתי שורות אבני שדה בינוניות מסותתות גס ומילוי אבני גוויל קטנות יותר בתווך.

 

בריבוע 2 נחפרו שרידי מבנה עגול (2.5 מ' קוטר; איורים 4, 5), בנוי אבני שדה מהוקצעות בגסות לצורת משולש, שהונחו זו ליד זו ויצרו מעגל חיצוני. פנים המבנה מולא באבני גוויל קטנות. המבנה השתמר לגובה שני נדבכים (287.2 מ' גובה מעל פני הים) אך אבני מפולת סביב מצביעות על קיומו של נדבך שלישי. תשתית המבנה הייתה הסלע הטבעי

(286.4 מ' גובה). בניקוי פני השטח סביב ובחתך שנעשה בפנים המבנה נמצאו חרסים מעטים המתוארכים לתקופה הרומית. נראה כי המבנה הוא בסיס בנוי אבן של שומרה שנבנתה בחומרים מתכלים.

 

בריבוע 3 נחפרו שרידי דולמן בנוי לוחות אבן שטוחים טבעיים (2.5 מ' אורך ממוצע, 1 מ' רוחב ממוצע, 0.4 מ' עובי ממוצע; איור 6) שנבחרו במיוחד לבנייתו והונחו על סלע טבעי

(284.4 מ' גובה). הדולמן הוא תא סגור משלושה עברים, פתוח למזרח, שכוסה בשני לוחות אבן נוספים שאחד מהם נמצא שבור. בחפירה הוסרו לוחות הגג ונחפרו סביבות הדולמן והתא הפנימי שנסתם עד מחצית גובהו באדמה ובה מעט מאוד חרסים, רובם מהתקופה הרומית. אדמת הסחף שמעל רצפת התא סוננה ונמצאו בה מעט מאוד חרסים מהתקופה הרומית ושבר כלי אחד, כנראה של קנקן או קומקום יבוא מסוריה (לא צויר), מתוארך לתקופת הברונזה הביניימית. חתך פטרוגרפי של שבר הכלי שנבדק על ידי א' שפירו הושווה לכלים שלמים מסוריה שזיהוים ודאי והסתבר דמיון פטרוגרפי מלא.

רצפת התא (284.5 מ' גובה) עשויה לוחות אבן טבעיות שהונחו על גבי הסלע הטבעי. ממזרח לתא נחפרה אדמת מילוי זהה לאדמה שנמצאה בתא עצמו ובה מעט חרסים מהתקופה הרומית.

מצפון לדולמן התגלה תא דולמן נוסף; שני התאים חולקים קיר משותף (איורים 7, 8). שרידי המפולת שכיסו אותו מעידים כי הוא נבנה מלוחות אבן קטנים יותר וגם הוא היה מכוסה בלוח אבן אחד שנשבר ונפל לתוך המבנה. הדולמן היה פתוח למערב ולמזרח. רצפתו עשויה לוחות אבן שהונחו על גבי הסלע הטבעי (284.4 מ' גובה). מילוי האדמה הכיל מעט חרסים מהתקופה הרומית.