בעומק של 1.6 מ' מתחת לפני השטח נחשפה רצפה (L4), שנבנתה באבנים גדולות, מסותתות, במידות שונות, שהונחו בשורות בכיוון דרום-מערב–צפון-מזרח. הרצפה נתחמת מדרום בקיר (W6), שנבנה מנדבך אחד של אבנים מוארכות, מסותתות למשעי, במידות דומות (0.30×0.45×0.75 מ'). קיר 6 מושתת על מצע של אבנים קטנות (L12), המונח על הסלע. אל קיר 6 ניגש מדרום קיר (W7; אורך חשיפה 1 מ'; איור 3), ממנו נחשפו אבן רבועה (0.40×0.47×0.53 מ') ושתי אבנים מוארכות (0.28×0.40×0.52 מ'). קיר 7 מונח על הסלע והשתמר לגובה נדבך אחד (איור 4). אל רצפת האבן ואל קיר 7 ניגשת מדרום-מזרח רצפת טיח עבה (L8).

על רצפת האבן התגלו שברי כלי חרס המתוארכיםלמאות הד'–הה' לסה"נ, ובהם קערות מטיפוס Cypriot Red Slip (איור 5: 1–3), סירי בישול (איור 5: 4–6), מכסה של סיר בישול (איור 5: 7) וקנקן (איור 5: 8). מתחת לרצפת האבן התגלו שברי גוף אחדים של כלי חרס לא אינדיקטיביים. בין אבני הריצוף התגלה מטבע שלא ניתן לזיהוי מדויק, אך זמנו כנראה במחצית השנייה של המאה הה' לסה"נ או במאה הו' לסה"נ. כן התגלו בחפירה שברי כלי זכוכית, המתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ). הממצאים בחפירה מתארכים את זמן השימוש האחרון ברצפה, אך לא ברור מתי היא נבנתה.