התגלה בור חצוב לא רגולרי (2.75×3.30 מ', 1.5 מ' גובה; איורים 1, 2), כנראה מהתקופה הביזנטית. כשלושה רבעים מחלל הבור היו מלאים במפולות אבן ועפר, וחזיתו נחתכה כנראה בעת הכשרת השטח לבנייה. הדופן המזרחית קמורה ומחופה בטיח אפור עם חרסים. טיח מסגנון זה היה בשימוש למן התקופה ההרודיאנית ועד ימינו (איור 3). הדפנות האחרות, התקרה והרצפה אינן מטויחות. הסלע החשוף ברצפה ובדפנות פריך ומתפורר (איור 4).

 
בחפירת המפולת בבור נמצאו שברי כלי חרס, בהם שבר צוואר של פך או פכית ושבר בסיס של פך או פכית, שניהם מהתקופה הרומית, שבר גוף ובסיס של כלי דמוי עציץ ושני שברי גוף מהתקופה הביזנטית. כמו כן נמצאו שמונה שברי חרסינה מזוגגת בכחול, שבר חרסינה מזוגג בחום בהיר ושבר גוף של כלי מזוגג בחום כהה. בשני שברי חרסינה כחולה נמצאה בצד האחורי טביעת חותמת ובה ציור של ברבור, מעליו האותיות: BARBOU[…] ומתחתיו: CER[…], ככל הנראה חותמת של 'ברבור קרמיקה', חברה הקיימת עד היום בשם 'ברבור נעמן בע"מ'. במפולת נמצאו גם חלקי מתכת מודרניים.
 
הבור הוא בור מים או בור ספיגה קטן שתכולתו כ-17.25 מ"ק, ככל הנראה מהתקופה הרומית או הביזנטית.