רצפות טיח מהתקופה הממלוכית. בריבוע 1 נחפר לעומק שטח מצומצם ונחשפו קטעים משלוש רצפות טיח (L116 ,L113 ,L112), המונחות זו על זו. מתחת לרצפה 116 התחתונה התגלה מילוי אדמה, ובו שבר קדרה מהתקופה הממלוכית (איור 3:18). רצפה 112 העליונה הונחה הישר על רצפה 113 האמצעית והיא ניגשת מדרום אל שרידים דלים של קיר, שהשתמרו ממנו כמה אבנים מנדבך היסוד. בחפירת הרצפות ומילויי אדמה מתחת להן התגלו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה הממלוכית.

בריבוע 2 נחשפו שלוש רצפות טיח (L117 ,L115 ,L114), המונחות זו על זו; כולן הונחו על מילויי אדמה. בחפירת רצפה 117 התחתונה התגלו שברים של קדרה (איור 19:3) וקערה (איור 1:3), המתוארכות לתקופה הממלוכית. בחפירת רצפה 114 העליונה (איור 4) התגלו שברים של קערה (איור 2:3) ופך (איור 26:3) מהתקופה הממלוכית וכן שבר של כלי מאבן סטאטיט מן התקופה העבאסית (איור 33:3). שלוש הרצפות נפגעו בחפירת תעלת יסוד של קיר מאוחר. בצפון הריבוע ניגשות הרצפות אל תעלת שוד, שרק חלק ממנה נחשף בחפירה. בצפון הריבוע נחשפו קטע נוסף מרצפת טיח (L106; איור 5), הנמשכת אל מחוץ לשטח החפירה, ומתחתיה מילוי אדמה; בחפירתם התגלו שברי כלי חרס שהמאוחרים בהם מתוארכים לתקופה הממלוכית, ובהם קערה מזוגגת (איור 3:3) וקנקן (איור 24:3). מעל רצפת טיח 106 נחשפה הצטברות אדמה (L105), ובחפירתה התגלה פך שעוטר בעיטור ברבוטין (איור 29:3) מהתקופה הממלוכית.
בריבוע 3 התגלו שרידי רצפת טיח (L118), שנפגעה מקיר מאוחר. מעל רצפה 118 התגלתה רצפת גיר כתוש (L108), שנחשפה באופן חלקי בצפון הריבוע. בחפירת שתי הרצפות ומילויי אדמה שמתחת להן התגלו שברים של קדרה (איור 20:3), קנקן (איור 25:3) ומכל דמוי רימון (איור 32:3), המתוארכים לתקופה הממלוכית.
 
יסודות מבנה מהתקופה העות'מאנית. בריבועים 2 ו-3 נחשפו קירות יסוד של מבנה (W204–W201). בקיר 201, הארוך ביותר, נבנו בקטע שנחשף שתי קשתות (איור 6). בין שתי הקשתות נבנה יסוד עמוק, שתחתיתו לא נחשפה גם בחפירה באמצעות כלי מכני. קצהו המערבי של קיר 201 יוצר פינה עם קיר 203, התוחם את המבנה ממערב וממשיך לדרום אל מחוץ לחפירה. קיר 204 ניגש אל קיר 201 מדרום, ונראה כי הוא שימש לחלוקה פנימית של המבנה. קיר 202 ניגש אל קיר 201 מצפון; הוא נמשך לצפון אל מחוץ לחפירה. הבנייה, לרבות קיר הקשתות, אופייניים לתקופה עות'מאנית. מבנים דומים מתקופה זו ובהם קירות שמשולבות בהם קשתות התגלו ברמלה (טואג 2011 [ב]), ביפו, בירושלים ובעכו, וחלקם עדיין ניצבים על עומדם.
 
בחפירה התגלו הצטברויות אדמה ובהן מעורבים שברי כלי חרס, המתוארכים ברובם לתקופה הממלוכית. בחלק הדרומי של ריבוע 1 נחשפו מתחת לפני השטח שתי הצטברויות אדמה זו מעל זו (L111 ,L104). בהצטברויות אלה התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית, ובהם קערות מזוגגות (איור 4:3, 10–12) וקערות מטיפוס Frit (איורים 8:3, 9, 13).
בריבוע 2 נחשף ברובד פני השטח (L101) שבר של צפחת (איור 31:3) המתוארכת לתקופה העבאסית. מתחת לרובד פני השטח התגלו ארבע הצטברויות אדמה זו מעל זו. בשלוש ההצטברויות העליונות (L109 ,L107 ,L102) התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית, ובהם קערה פשוטה (איור 5:3), קערה מזוגגת (איור 6:3), קערה מזוגגת בירוק ומעוטרת בחריתה (סגרפיטו; איור 14:3), קערה מזוגגת בזיגוג צהבהב (איור 15:3), שברים של קדרה (איור 21:3), ידית של סיר בישול (איור 23:3), שבר פך מחופה אדום ומעוטר בעיטור גאומטרי (איור 30:3), ושני פכים נוספים (איור 27:3, 28), שאחד מהם (28) מעוטר בדיקור. בהצטברות התחתונה ביותר (L110) התגלו קערה מטיפוס Splash מן התקופה העבאסית (איור 16:3), קערה מטיפוס סגרפיטו מן התקופה הפאטימית (איור 17:3), וכן בסיס קערה מזוגגת צהוב (איור 7:3) וסיר לילה (איור 22:3) מן התקופה הממלוכית.