מבנה (139; איורים 2, 3). חווה חקלאית (10×15 מ'), כנראה מהתקופה הביזנטית, שנוקתה ונמדדה אך לא נחפרה. מדרום למבנה נתגלה פתח של בור מים (5.5 מ' קוטר).

 
בריכה (148; איורים 4, 5) חצובה בסלע (4.20×4.75 מ', 2 מ' עומק) שלתוכה מוליכות שבע מדרגות (0.80–1.15 מ' רוחב, 0.2–0.5 מ' גובה) בפינתה הדרומית-מזרחית. סמוך לפינה זו תועדו שתי מדרגות עיבוד (163).
 
כבשני סיד (154, 175, 209; איור 6). תועדו שלושה כבשנים עגולים (כ-4 מ' עומק; 154 – 3.8 מ' קוטר; 175, 209 – 5 מ' קוטר) שנחצבו בסלע ושולבה בהם בנייה באבנים.
 
גתות
מס'
משטח דריכה, מ'
בור שיקוע, מ'
 בור איסוף, מ'
הערות
144
(איור 7)
עגול, 1.6 קוטר
 
0.45 קוטר, 0.3 עומק
ספלול (0.4 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק) סמוך למשטח הדריכה ממערב
152
(איורים 8, 9)
3.13×3.40, 0.36 עומק
מרובע, 0.8×0.8, 0.56 עומק
1.13×1.15; מטויח
בשלב מאוחר נחפר מתחת למשטח הדריכה בור מים שלו שני פתחים: אחד בבור האיסוף ושני בפינה הדרומית-מערבית של המשטח
155A
(איור 10)
1.13×2.03, 0.17 עומק מרבי
 
0.93×1.32, 0.52 עומק
תעלה עם חתך מרובע (0.24 מ' אורך, 0.1 מ' רוחב ועומק) מוליכה ממשטח הדריכה אל בור האיסוף
156
(איור 11)
3.9×4.0, 0.42 עומק מרבי
 
0.8×1.1, 1.23 עומק
 
162
(איורים 12, 13)
3.34×3.80, 0.75 עומק מרבי
0.7×0.7, 0.5 עומק
1.4×1.4, 1.45 עומק; טיח אפור (4 ס"מ עובי)
תעלה (0.35 מ' אורך, 0.12 מ' רוחב) מוליכה אל בור שיקוע; תעלה נוספת (0.2 מ' אורך) מוליכה ממנו אל בור איסוף; בבור האיסוף נתגלתה אבן (0.5 מ' קוטר, 1.2 מ' אורך) ששימשה משקולת; סמוך לבורות נתגלה מילוי של שלוש שכבות: טיח אפור, עליו אבנים ועליו טיח לבן שנועד ליצור משטח ישר בגובה פני הסלע
168
(איורים 14, 15)
2.75×3.00, 0.3 עומק
 
1.25×1.50, 1.25 עומק; מטויח
תעלה (1 מ' אורך, 0.25 מ' עומק) מוליכה אל בור איסוף; בתוך הבור נתגלתה משקולת (0.4 מ' קוטר, 1.2 מ' אורך); סביב הגת נתגלו 26 ספלולים
174
(איורים 16, 17)
2.6×2.6, 0.5 עומק
1.1×1.4, 1.3 עומק; סגלגל
 
תעלה (0.25 מ' אורך, 0.1 מ' רוחב) מוליכה אל בור השיקוע; מזרחית לגת ספלול (0.5 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק)
210 (איורים 18, 19)
גת?
2.15×3.90
 
 
בפינה הצפונית-מזרחית של המשטח שקע חצוב (13 ס"מ קוטר, 9 ס"מ עומק); 1.2 מ' ממערב למשטח ספלול (0.57 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק) וממערב לו פתח חצוב (0.9 מ' קוטר) המוליך אל חלל תת-קרקעי שבהמשכו דרומה-מזרחה פתח נוסף (1.1 מ' קוטר)
220B
(איורים 20, 21)
3.7×3.8, 0.6 עומק
 
שני בורות (0.76×0.96, 0.58 עומק; 1.16×1.16, 1.97 עומק); ביניהם חור (0.15 רוחב) המעיד שרק תירוש מסונן עבר לבור הקטן וכי הבור הגדול שימש בור שיקוע
 
230A
(איור 22)
2.15×2.60, 0.10–0.62 עומק
 
0.55×0.70, 0.9 עומק; טיח לבן עם שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית
 
230B
 
2.15×2.15, 0.25–0.62 עומק
 
 
בור האיסוף שהיה מצפון למשטח הדריכה הורחב לחצר של מערת קבורה (230B להלן)
 
גתות 152, 162, 220B, ואולי גם 210 שייכות לטיפוס שהוגדר על ידי פרנקל 'ארבעת הריבועים' ותוארך לתקופה הביזנטית. במשטח הדריכה של גת 152 נתגלו שבר קערה (איור 23: 2) שתוארכה לסוף המאה הח'–ראשית המאה הט' לסה"נ, שבר קנקן (איור 23: 3) המתוארך לתקופות האומיית והעבאסית, וכן שני שברי פכים (איור 23: 4, 5) מהתקופה העבאסית. נראה שמקורם של שברי כלי חרס אלה בהצטברויות במשטח הדריכה לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש. טיפוס הגתות עם משטח דריכה ואגן איסוף רבוע נפוץ אף הוא. לטיפוס זה שייכות גתות 156, 155A ,168 ואולי גם 220B. טיפוס נוסף של גתות (144, 174, 210) מתאפיין במשטח דריכה רבוע המחובר באמצעות תעלה אל אגן איסוף או ספלול סגלגלים. לא ניתן לתארך את הגתות הללו. מתחת לטיח בבור האיגום של גת 230A נתגלו שברי קערות (איור 23: 6, 7) מטיפוס LRC המתוארך לאמצע המאה הו'–ראשית המאה הז' לסה"נ, שבר קנקן (איור 23: 8) שזמנו המאות הג'–הד' לסה"נ ושבר קנקן (איור 23: 9) המתוארך לסוף המאה הו'–המאה הח' לסה"נ.
                                                                    
קברים (199, 208, 230B ,220C). מערה 199 היא כנראה מערת קבורה על סמך צורת הפתח – פיר מלבני עם שלוש מדרגות (0.25 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה), אך מכיוון שלא נחפרה לא הייתה אפשרות לוודא זאת. מערה 208 היא מערה טבעית (7 מ' קוטר) עם פתח לצפון. בתוך המערה נחפר חתך שכיוונו הכללי צפון–דרום ולא נתגלה בו ממצא עתיק מלבד קבורה של פרט צעיר. ממערב למערה 199 נתגלה קבר ארגז חצוב (220C; אורך 2.35 מ', רוחב 0.85 מ'). מצפון לקבר ולמערה תועדו חמישה ספלולים (10 ס"מ קוטר, 5 ס"מ עומק). החצר (3.30×3.35 מ') שנחצבה מצפון לגת 230B שימשה מבוא למערת קבורה (איור 24). בחזית המערה נחצב פתח (0.85×0.85 מ') שסותת בסיתות שוליים האופייני לימי הבית השני ונתגלה חתום באבן גדולה. הפתח מוליך אל חדר (2.7×3.0 מ') שבדופנותיו נחצבו שמונה כוכי קבורה. על פי בקשת היזם לא נחפר אף אחד מהקברים שתוארו לעיל. שבר צוואר קנקן שנאסף במילוי העפר בחצר הכניסה לקבר (איור 23: 10) תוארך לסוף המאה הו'–המאה הח' לסה"נ.
 
אבן ים של בית בד ובודדות (142, 161, 176, 226). נתגלתה אבן ים של בית בד (142; 1.9 מ' קוטר, 0.3–0.4 מ' גובה; איור 25) שחציבתה לא הושלמה ובמרכזה נחצב חור עגול (0.3 מ' קוטר). על שני מחשופי סלע נתגלו שתי בודדות, לאחת ספלול (161; 0.52 מ' קוטר, 0.35 מ' עומק; איור 26) שאליו הוליכה תעלה (0.77 מ' אורך, 6 ס"מ רוחב) ולשנייה משטח דריכה (176; 0.6×0.8 מ'; איורים 27, 28) המתנקז אל ספלול סגלגל
(0.3×0.4 מ', 0.25 מ' עומק). מבודדה וספלול (226; 0.48 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק; איורים 29, 30) מוליכה תעלה אל אגן איסוף, כנראה טבעי, שמתארו משולש (2.20×3.65×3.80 מ').
 
בורות מים (151, 155B ,197 ,196 ,165). לבור 151 שני פתחים. פתח מערבי, שמתארו סגלגל (0.85×1.30 מ') ונתגלה פתוח, ופתח מזרחי (0.8–1.0 מ' קוטר) שנסתם באבני גוויל. גם לבור 155B שני פתחים המרוחקים 2.17 מ' זה מזה; שניהם נחסמו באבנים. הפתח הצפוני עגול (0.7–1.1 מ' קוטר) והפתח הדרומי מלבני (0.50×0.83 מ'). על קרקעית בור 165 (5×8 מ') שהיה ממוטט נתגלה גוש סלע ובו פתח הבור
(0.7×1.4 מ'). במחשוף סלע נתגלה פתח עגול (0.8 מ' קוטר) של בור 196 וממערב לו ספלול (0.44 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק). בור 197 שימש במקור מערת קבורה עם מקמרים שהורחבה והוסבה לשמש בור מים. פתח הבור מלבני (0.7×1.7 מ').
 
מדרגות עיבוד
מס'
אורך, מ'
רוחב, מ'
כיוון
חומר בנייה
137
15
0.5 בממוצע
צפון–דרום
אבני שדה
147
9
0.5–1.0
מזרח–מערב
אבני שדה
153
7.8
0.5–0.9
חוצה ואדי בכיוון דרום-מערב–צפון-מזרח
מחשוף סלע ובולדרים
159
5.6
0.5–0.8
צפון–דרום
בולדרים
163
7; 16
0.6–1.3; 1.0–1.5
צפון–דרום
מחשופי סלע ואבני שדה
169
4
 
מזרח–מערב
אבני שדה
171/172
9
0.3–0.7
צפון-מערב–דרום-מזרח
אבני שדה
198
48
0.9 בממוצע
מזרח–מערב
בולדרים
211
34
0.4–0.8
צפון–דרום
אבני שדה
212
28
0.5–1.0
צפון–דרום
אבני שדה
213A
27
0.5 בממוצע
מזרח–מערב
מחשוף סלע ובולדרים
221
27
0.9
צפון–דרום
אבני שדה
222
4; 44
0.7–0.9; 0.5–0.7
מזרח–מערב
בולדרים
223
13
0.3–0.5
מזרח–מערב
מחשוף סלע ואבני שדה
224
16
0.6–0.9
מזרח–מערב
אבנישדה
227
7
0.5–0.8
צפון–דרום
אבני שדה
232
9
0.3 בממוצע
מזרח–מערב
בולדרים
233
10
0.5
מזרח–מערב
אבני שדה
 
ספלולים
מס'       
קוטר/גודל, מ'
עומק, מ'
194
0.47
0.24
177 שלושה (איור 31)
0.5×0.5; 0.3×0.6; 0.5×0.7
 
213 (איורים 32, 33)
0.54
0.3
217 ספלול גדול וכמה קטנים (איור 34)
0.67; ספלולים קטנים – 10 ס"מ
0.24; ספלולים קטנים – 5 ס"מ
228 אגן מלבני וספלולים (איור 35)
0.86×1.35; הספלולים – 9 ס"מ
0.64; הספלולים – 5 ס"מ בממוצע
 
מתקנים. תועד מתקן חצוב סגלגל (136; 0.8 מ' קוטר, 0.15–0.30 מ' עומק; איור 36) ששימש למיצוי נוזלים אולי בהקשר להפקת יין. מקצהו המערבי מוליכה תעלה (0.15 מ' רוחב) אל בור המים הסמוך למבנה 139. באגן האיסוף נתגלה שבר קנקן (איור 23: 1) המתוארך למאות הג'-הד' לסה"נ. מתקן נוסף (220A; איור 37) שנחצב בסלע כולל חציבה עגולה (1.1 מ' קוטר, 0.9 מ' עומק) שמדרום לה ספלול (0.25 מ' קוטר, 0.52 מ' עומק) וביניהם תעלה (5 ס"מ רוחב, 5 ס"מ עומק). מצפון למתקן תועד מחשוף סלע שנראים עליו סימני חציבה. במשטח סלע מיושר נראית חציבה (146) שהוצאה ממנה אבן (0.7×0.9 מ').
 
מערות. תועדה מערה (225), אולי טבעית, שלה שלושה פתחים: פתח צפוני שמתארו סגלגל (כ-1.2 מ' קוטר), פתח דרומי (2.3 מ' קוטר) ופתח מערבי, שהוא אולי נקיק טבעי.
 
מדרגות חצובות. נתגלו שש מדרגות חצובות בסלע (229B) העולות ממערב למזרח ונעשות צרות כלפי מזרח (איור 38). מידותיהן ממערב למזרח:
אורך, מ'
רוחב, מ'
גובה, מ'
0.68
0.90
0.14
0.84
0.45
0.14
1.20
0.63
0.05
1.41
0.25
0.14
1.70
0.33
0.05
1.48
0.32
0.20