נפתח ריבוע ונחשף קטע מן הקיר שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב. הקיר בנוי אבני גוויל במגוון גדלים וללא סדר. מעט מצפון-מזרח לריבוע התגלו ראשיהן של אבנים נוספות בהמשך קיר זה.

ממערב לקיר נמצאה עדשה של מפלס עפר בהיר עם חלוקים; ייתכן ששימשה רצפה או דרך. בין אבני הקיר ובמילוי העפר שמצדו על גבי המפלס הבהיר, נמצאו חרסים רבים מן התקופה הביזנטית וכן שני מטבעות שאינם ניתנים לזיהוי אך על סמך צורתם ניתן לשער שהם מן המאות הה'–הו' לסה"נ.
 
נראה שהקיר שימש שול דרך או גבול בין חלקות או יסוד לתעלת השקיה שלא השתמרה.