מבנים. באתר 185 התגלו שרידי שני מבנים, בדרום מבנה מלבני (5×7 מ') שקירותיו השתמרו לגובה של שניים–שלושה נדבכים, ובצפון מבנה עגול (כ-3 מ' קוטר) שקירותיו השתמרו לגובה שלושה–ארבעה נדבכים. מבנה 190 עגול (10 מ' קוטר) ובנוי אבני גוויל בינוניות, מעל וצמוד לשרידי מבנה שהתמוטט והיה בנוי באבנים מסותתות היטב. מבנה 217 הוא מלבני (4×5 מ'; איור 2) ולו קירות בנויים אבני גוויל ואבנים מהוקצעות שהשתמרו לגובה שני נדבכים; פנים המבנה נמצא מלא באבני גוויל קטנות. למבנה 222

(2.5×3.0 מ') קירות בנויים אבני גוויל בינוניות וקטנות שהשתמרו לגובה של כ-1 מ'.

 
מכלאה. למכלאה 211 (7×10 מ') קירות בנויים שורה אחת של אבני גוויל שהושתתו על הסלע והשתמרו לגובה שני נדבכים.
 
דרך עתיקה. זוהתה דרך שכיוונה צפון-מערב–דרום-מזרח (219; 100 מ' אורך חשיפה, 4 מ' רוחב) הנשענת על קירות תמך שהשתמרו בקטעים לגובה של עד ארבעה נדבכים (איור 3).
 
גתות. לגת 163 משטח דריכה (2×3 מ') ובור איגום המופרדים בדופן חצובה (0.25 מ' עומק); המתקן נמצא מלא באבנים ואדמה. בפינה הצפונית-מזרחית של משטח הדריכה חצוב ספלול (0.22 מ' קוטר). לגת 181 משטח דריכה רבוע ורדוד (1.1×1.1 מ') שבצדו הדרומי תעלה חצובה המובילה לבור איגום (0.8 מ' קוטר; איור 4). באתר 186 שתי גתות, דרומית וצפונית. לגת הדרומית משטח דריכה סגלגל (0.7×1.0 מ') הקשור בתעלה חצובה לבור איגום (0.5 מ' קוטר). לגת הצפונית משטח דריכה מלבני (2.5×3.5 מ') ובור איגום שנמצא מכוסה בצמחייה. באתר 206 משטח סלע (30×50 מ') שעליו חמישה ספלולים חצובים (0.15–0.40 מ' קוטר) ושבקצהו המזרחי חצובה גת. לגת משטח דריכה רבוע שפינותיו מעוגלות (2×2 מ') הקשור בתעלה חצובה לבור איגום מכוסה בצמחייה. לגת 208 משטח דריכה (2.8×3.0 מ') רדוד מאוד שפינותיו מעוגלות ושתי תעלות חצובות המוליכות לבור איגום קטן שצורתו לא רגולרית (0.4×0.7 מ'); סביב הגת חצובים ספלולים במגוון גדלים. לגת 214 משטח דריכה מלבני (2×3 מ') שרצפתו נוטה לדרום ובדופנו הצפונית שתי גומחות חצובות; בור האיגום חצוב בפינה הדרומית-מזרחית של משטח הדריכה ונמצא מכוסה באדמה וצמחייה. לגת 218 משטח דריכה מלבני (3×4 מ'); בור האיגום לא נמצא בשל כיסוי צמחייה.
 
ספלולים. נמצאו ספלולים חצובים רבים שאפשר לחלק לארבע קבוצות: חרוטיים (0.20–0.45 מ' קוטר; אתרים 151, 153, 155, 158, 162, 172, 174, 175, 177, 178, 183, 187, 193, 194, 196, 202, 203, 210, 215, 220); ישרי דפנות (0.45–0.70 מ' קוטר; אתרים 154, 156, 170, 176, 179, 195, 204); אגנים (מעל 0.7 מ' קוטר, עד 0.2 מ' עומק; אתרים 171, 180, 197, 199–201; איור 5); וסגלגלים (אתרים 207, 209, 216, 221; איור 6).
 
מתקנים חצובים. באתר 164 גוש סלע מפולס שעליו שרידי משטח חצוב מעוגל; המשטח מחובר בתעלה לאגן חצוב שנמצא הרוס כדי מחציתו. מתקן 167 כולל משטח חצוב מעוגל מכוסה בצמחייה שצמוד לו ראש קיר בנוי מאבנים מהוקצעות (5 מ' אורך). מתקן 173 הוא מלבני (1.0×1.2 מ'; 0.1 מ' עומק).
אתר 191 הוא משטח סלע מפולס (20×30 מ') שעליו חצובים מתקנים אחדים. בצדו הדרומי של האתר גת שלה משטח דריכה מעוגל ורדוד (1.5 מ' קוטר); מצדו הדרומי-מערבי של משטח הדריכה יוצאת תעלה חצובה המוליכה לבור איגום (0.5 מ' קוטר) חצוב בתוך אגן מלבני רדוד (1×2 מ'). סביב הגת חצובים ספלולים ואגנים במגוון גדלים. במרכז האתר חצוב שקע מעוגל. בקצה המזרחי של האתר מערת מגורים שפתחה רחב
(4 מ' רוחב).
 
בודדות. בודדה 159 חצובה בגוש סלע (2×3 מ') ומורכבת ממשטח כתישה סגלגל (0.3×0.5 מ') מוקף תעלה חצובה המוליכה לספלול איגום (0.15 מ' קוטר, 0.18 מ' עומק). בודדה 168 חצובה במשטח סלע מפולס ומורכבת ממשטח כתישה רדוד (1 מ' קוטר) מוקף תעלה חצובה המוליכה לספלול סגלגל (0.18×0.30 מ'); במרכז משטח הכתישה חצוב חור שסביבו שלוש תעלות רדודות. לבודדה 192 משטח כתישה סגלגל (1.0×1.5 מ') חצוב במשטח סלע מפולס; שבר סלע שבו חצוב בור איגום (0.45 מ' קוטר) נמצא כ-1.5 מ' ממשטח הכתישה.
 
מתקן בנוי. מתקן 213 הוא משטח אבנים (2.0×3.2 מ') צמוד לקיר טרסה שכיוונו מזרח–מערב. הקיר בנוי אבני גוויל גדולות שחלקן ניצבות והשתמר לגובה של שניים–שלושה נדבכים.
 
בור מים. לבור 182 פתח הרוס בחלקו שצורתו לא רגולרית (כ-1 מ' עומק). חלל הבור מלא באדמה ואבנים.
 
ערמות סיקול. ברוב ערמות הסיקול אבני גוויל קטנות ובינוניות והן מכילות הרבה אבני צור. יש בהן קטנות (כ-3×5 מ'; אתרים 155A ,223 ,198 ,166) וגדולות (כ-10×15 מ'; אתרים 160, 161, 184). ערמות הסיקול 160 ו-184 מוקפות בקירות תמך. האזור סביב ערמת הסיקול 160 (כ-50 מ' קוטר) מכוסה בתפזורת צפופה מאוד של נתזי צור ופסולת סיתות. באתר 212 שמונה ערמות סיקול.
 
קירות טרסה. הקירות הושתתו על הסלע והשתמרו לגובה של שניים–ארבעה נדבכים. רובם (קירות 150, 157, 169) בנויים משתי שורות של אבני שדה שביניהן מילוי אבנים קטנות, ואחד (קיר 165) בנוי משורה אחת של אבני גוויל.
 
מערות קבורה. למערה 188 חצר, חצובה בחלקה האחורי ובנויה בחלקה הקדמי. פתח המערה הרוס אך סביבו שרידי מסגרת חצובה. הפתח מוליך לחדר מבוא (3×3 מ') שבדופנותיו בצפון, במערב ובדרום פתחים המוליכים לחדרים נוספים. המערה נשדדה. על הסלע שמעל המערה נמצאו מתקנים חצובים ובהם ספלולים, אגנים ומחצבות. כ-10 מ' ממערב מערה 189 שפתחה לא ברור ותקרתה התמוטטה, אך חללה הפנימי גדול.
 
שונות. באתר 152, שסביבתו מוקפת משטחי סלע גבוהים, התגלה ריכוז של נתזי צור (כ-30×50 מ'). באתר 205, מתחת למצוק סלע לא מעובד, נמצא חלל המוסתר חלקית בצמחייה ובערמת אדמה, כנראה תוצאת חפירת שוד.