שכבה II

מחצבה. נחשפו שרידי מחצבה (לוקוס 108) להוצאת אבני גזית מגיר קשה. עקבות החציבות ותשלילי החציבה מעידים כי האבנים שנחצבו היו מלבניות וגדולות (0.75–1.00 מ' אורך, 0.6–0.8 מ' רוחב, 0.2–0.6 מ' גובה; איור 3). שולי המחצבה ישרים וייתכן ששטחה יועד לשמש מתקן חקלאי. המחצבה, שיצאה משימוש בשלהי התקופה הרומית, כוסתה במילוי אדמה אפורה ואבני גוויל קטנות (לוקוסים 109, 111) שהכיל חרסים רבים מן התקופה הביזנטית.
בורות מים. בפינה הצפונית-מערבית של המחצבה נחשף משטח סלע (2.2×2.4 מ') שבמרכזו חצוב בור לא מטויח שנחפר חלקית (לוקוס 110; עד 1.7 מ' קוטר, מעל 2.5 מ' עומק). הבור דמוי פעמון, חלקו העליון צר וחצוב בשכבת נארי (0.75 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק; איור 4), וחלקו התחתון רחב וחצוב ברובו בקירטון רך. הבור היה מלא באדמה אפורה שהכילה אבני גוויל ושברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית, ונראה שהוסיף לשמש בשכבה I.
ממזרח לבור 110 נמצא בור דמוי פעמון שטויח בטיח הידראולי (לוקוס 118; איור 5). חלקו העליון של הבור נהרס בעת בניית שכבה I והוא מולא באדמה אפורה שהכילה חרסים מן התקופה הביזנטית.
קיר. חלקה הדרומי של המחצבה נתחם בקיר שכיוונו מזרח–מערב (W101; איור 6) שחלקו המזרחי ממשיך מחוץ לתחום החפירה וחלקו המערבי משולב בסלע. הקיר הושתת על סלע גיר רך ונשתמר לגובה שני נדבכים. הפן הדרומי נבנה בניית גזית מאבני נארי גדולות ואילו הצפוני נבנה מאבני גוויל במגוון גדלים. נראה כי היה זה קיר חיצוני של בניין גדול, אולי חווה חקלאית.
 
שכבה I
על שרידי המחצבה ובור 118 (שכבה II) הוקמו שלוש יחידות שתוכניתן מלבנית (CA) וממזרח להן חצר פתוחה (איור 7).
יחידה A (כ-3.3 מ' אורך, לפחות 1.4 מ' רוחב), תחומה בקירות במזרח (W104), במערב (W102) ובדרום (W103) וחלקה הצפוני ממשיך מחוץ לתחום החפירה. הקירות, שנשתמרו לגובה נדבך אחד מעל מפלס הרצפה, נבנו בניית גזית משורת אבני נארי והושתתו על סלע. חלקו המזרחי של קיר 103 הושתת על שכבת מילוי אשר מלאה חלק מבור 118 (שכבה II), ובקטע זה יסוד הקיר חדר לעומק ארבעה נדבכים (איור 8). במרכז קיר 103 קרוע פתח (1.3 מ' רוחב).
יחידה B (כ-3.0×3.3 מ') נפגעה מפעילות בת זמננו אך נראה שהייתה מוקפת בקירות מכל עבריה (קירות 101–104) והיו לה שני פתחים לפחות, בקיר 103 ובקיר 102.
יחידה C (כ-2.3 מ' רוחב, 3.1 מ' אורך לפחות) תחומה מדרום בקיר 101 וממזרח בקיר 102, וחלקה המערבי ממשיך מחוץ לתחום החפירה. חלקו הדרומי של קיר 102, הניגש לקיר 101, נחצב בסלע האם.
בשלוש היחידות נחשפו רצפות שהיו עשויות בחלקן מסלע האם ובחלקן מעפר כבוש. הרצפות כוסו במילוי אדמה אפורה ואבני גוויל שהכיל חרסים מן התקופה הביזנטית.

חצר. ממזרח ליחידות הבנויות נחשפה חצר התחומה מדרום בקיר 101 ולה רצפה מאדמה אפורה ואבני גוויל קטנות (לוקוס 112). בתשתית הרצפה (לוקוס 115) ובסדקים שבין גושי הסלע הייתה אדמה אפורה שהכילה חרסים מן התקופה הביזנטית.