שטח A (איור 2)

נחפרו שלושה ריבועים ונחשפו בהם חלקי חדרים (לוקוסים 506–509) שהיו שייכים אולי למבנה אחד; קיר W2 משותף לכל החדרים. הקירות נבנו אבני בזלת שהוקצעו קלות (1 מ' רוחב, 0.5–2.0 מ' גובה השתמרות) ונבנו בחלקם על גבי סלע האם הגבוה (לוקוסים 508, 509). בחדר 509 נחשף מתקן מעוגל (לוקוס 510) בנוי אבני גוויל שתפקידו אינו ברור. חדרים 506, 507 רוצפו אבני בזלת שטוחות. בקיר הצפוני של חדר 507 (W6) נחשף חלון בגובה מטר אחד מעל הרצפה ובפינה הצפונית-מערבית של החדר נחשף משטח מוגבה (לוקוס 503) שנבנה מאבני גוויל במגוון גדלים, תפקידו אינו ברור. על רצפות חדרים 506, 507 נמצאו חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה. בשלב מאוחר מולא חלל החדרים באבני בנייה, שברי כלי חרס וכלי בזלת, המתוארכים לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. את כל השרידים הללו מכסה שכבת אדמה מודרנית.
 
שטח B (איור 3)
כ-10 מ' ממערב לשטח A נחפרו ארבעה ריבועים ונחשפו בהם חדרים השייכים כנראה לשתי יחידות מגורים שהובחנו בהן שני שלבים עיקריים ותוספות משניות.
לשלב הקדום מיוחסים חדרים (לוקוסים 534, 542–544) שלהם קירות (1 מ' רוחב, כ-1.5-0.6 מ' גובה השתמרות) מאבני בזלת מקומיות במגוון גדלים שהונחו לרוב בשני פנים וביניהן מילוי אבנים קטנות. בקיר W19 נחשף פתח המוליך לחדר 534. רצפות החדרים עשויות עפר כבוש.
לשלב המאוחר שייכים חדרים 532, 538, ממערב לחדרי השלב הקדום (כ-0.8 מ' רוחב הקירות, כ-0.6-0.3 מ' גובה השתמרות). החדרים רוצפו באבני בזלת מלבניות ושטוחות. בחדר 532 נחשף מתקן מעוגל בנוי אבן (לוקוס 536; 0.6 מ' עומק תחת רצפת החדר). על רצפת החדר נחשפו שרידי קיר (W15) שתפקידו אינו ברור. בחדר 534 חותך קיר W13 את קיר W12; במרכזו התגלה בור אשפה (לוקוס 531) ובו כמות גדולה של שברי רעפי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה. על הרצפות נמצאו שברי כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה. כל החדרים נמצאו מלאים בעפר שבו חרסים מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. 

שטח C (איור 4)

מדרום לשטחים A ו-B נחפרו שלושה ריבועים ונחשפו בהם חלקי חדרים שהובחנו בהם שני שלבים עיקריים ותוספות משניות. החדר הצפוני (לוקוסים 519, 520) רוצף בחלקו באבני בזלת שטוחות הניגשות לקיר W8 (0.8 מ' רוחב, 1.6-1.0 מ' גובה השתמרות). על גבי ריצוף החדר נבנה קיר 7 מאבני גוויל במגוון גדלים, כנראה בשלב מאוחר. בשני הריבועים הדרומיים נחשפו שני קירות (W10 ,W9) שהושתתו על סלע האם והם תוחמים חדר (לוקוסים 523/524) ובנויים אבני בזלת שהוקצעו קלות (1 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה השתמרות). רצפת חדר 523/524 עשויה עפר כבוש שהונח על סלע מפולס. סמוך לקיר 9 נחשף אגן בזלת (0.78×1.17 מ', 0.45 מ' עומק) משוקע ברצפת החדר לעומק 0.5 מ'. על הרצפה נמצאה משקולת מבזלת (0.80×0.80×0.75 מ'). האגן והמשקולת הם מבית בד ונראה כי היו  בשימוש משני. בקצה הצפוני-מערבי של חדר 523/524 ובמפלס גבוה ממפלס קירות 9, 10 נחשפו קצה קיר (W11) ושרידי טיח שניגשו אליו; נראה שהקיר נוסף בשלב מאוחר. נראה כי מחוץ לגבולות החפירה הייתה מערכת חדרים נוספת (לוקוסים 522, 525); נחשף ריצוף אבני בזלת (לוקוס 522). החרסים שנמצאו על הרצפות הם מן התקופה האסלאמית הקדומה. כל החדרים נמצאו מלאים בעפר ובו חרסים מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.