נחשפו שני קירות ניצבים (W3 ,W2; איור 1) שנבנו מאבנים קטנות (עד 0.1 מ' אורך) וצופו משני פניהם בשברי גוף של כלי חרס, כנראה ביזנטיים, שצדם המצולע פונה החוצה. לשיטת בנייה זו לא נמצאו מקבילות. קרבת הקירות לפני השטח ופגיעות מאוחרות מקשות על קביעת מידותיהם. ייתכן ששימשו יסודות למבנה או מתקן (4.0×5.8 מ' לערך; עד 0.19 מ' גובה השתמרות) שתוכניתו וייעודו אינם ברורים. ליד הקירות נמצאו כתמי טיח קטנים אחדים וייתכן שחלקים מן המתקן או המבנה היו מטויחים.

כ-0.2 מ' ממערב לקיר 2 נחשף מלבן עשוי בטון, אולי יסוד של קיר נוסף שניגש לקיר 2. בפינת קירות 2 ו-3, מתחת למפלס המשוער של הרצפה, שלא השתמרה, נמצאו שברי קנקן המתוארך לתקופה הביזנטית.מתחת לקיר 2 ומצפון לו התגלתה מחצבה שזמנה התקופה הביזנטית לכל המאוחר.
 
במערב השטח התגלה קיר (W1; איור 2) שכיוונו מזרח–מערב, בנוי אבנים בינוניות (0.2 מ' אורך), חומר מלכד כתום ושכבות של סיד בין שני הנדבכים. לפי שיטת הבנייה ושברי כלי חרס שהתגלו סמוך נראה שהקיר נבנה במאות הי"ח–הי"ט לסה"נ. מתחת לקיר התגלתה מחצבה המתוארכת כנראה לתקופה ההלניסטית על סמך שברי כלים שהתגלו בה.